Drobné zboží, které si Češi objednávají z čínských i dalších e-shopů mimo Evropskou unii, v příštím roce zřejmě podraží. Počítá s tím novela zákona, kterou v pondělí projedná vláda. Vyplývá to z informací na vládních internetových stránkách. Norma reaguje na nové předpisy Evropské unie týkající se přeshraničního elektronického obchodu. Podle nich bude mimo jiné od roku 2021 zrušeno osvobození od DPH při dovozu malých zásilek s hodnotou pod 22 eur (zhruba 550 korun). Opatření má za cíl přinést z výběru DPH až sedm miliard eur a zároveň narovnat podnikatelské prostředí.

Zboží z čínských e-shopů tak od ledna 2021 zdraží i o více než sto procent, uvedl analytik Czech Fundu Lukáš Kovanda. Například zboží za deset eur, tedy 270 korun, bude nově podléhat DPH. To činí asi 57 korun, zákazník by tedy nově platil 327 korun. Konec osvobození od DPH znamená, že na všechny zásilky včetně těch drobných se bude vztahovat celní deklarace a bude se vybírat DPH a poplatek za ni. Pokud se zákazník nechá v celním řízení zastupovat Českou poštou, musí k ceně připočítat poplatek za tuto službu. Ten činí 200 korun, navíc se započítává do základu pro výpočet DPH.

Do výpočtu DPH se započítává vlastní hodnota zboží, v modelovém případě tedy 270 korun. Dále poštovné, které však v případě čínských e-shopů zpravidla plně dotuje čínská vláda. Zatřetí clo, pokud je vyměřeno (i po 1. lednu 2021 bude vyměřeno pouze u zboží v hodnotě nad 150 eur). Začtvrté právě služba celní deklarace. "To znamená, že po 1. lednu 2021 zákazník, který nyní platí 270 korun, zaplatí za to samé zboží 569 korun," vypočetl Kovanda.

"Pro uplatňování daně z přidané hodnoty při dovozu zásilek nízké hodnoty do členských států Evropské unie budou od 1. ledna 2021 platit nová harmonizovaná pravidla. Hlavním záměrem těchto nových pravidel je odstranit dosavadní nestejné daňové zacházení s prodejem zboží na dálku v Evropské unii ve srovnání s dovozem ze třetích zemí a tím nevýhodnější podmínky pro dodavatele zboží v Evropské unii," uvádí mimo jiné materiál.

Luděk Procházka ze společnosti Gerlach, která poskytuje celní služby, již dříve upozornil, že zatímco unijní podniky musí odvádět DPH bez ohledu na hodnotu prodaného zboží, malé zásilky do 22 eur z Číny a dalších třetích zemí nepodléhají clu ani odvodům DPH. "Zboží v podobné kvalitě je proto při nákupu z Číny výrazně levnější a pro evropské podniky představuje nepříjemnou konkurenci," uvedl. Dodal, že do Evropské unie ročně dorazí z čínských e-shopů přes 150 milionů malých zásilek osvobozených od DPH.

Podle údajů České pošty počet takových drobných zásilek v Česku stoupá. Loni jich bylo 28 milionů, předloni 25 milionů.

Podle experta na DPH z poradenské společnosti BDO Petra Vondraše současná situace nabádá k umělému podhodnocování zboží a podvodům v odvodech DPH. Jejich výši Evropská komise odhaduje na pět miliard eur ročně. Podle něj lze očekávat, že si budou čínské společnosti ve větší míře pronajímat sklady v Evropské unii a z nich dodávat zboží.

Drobné zásilky jsou osvobozeny od DPH, pokud jejich hodnota nepřesahuje 22 eur. V případě cla se osvobození vztahuje na zásilky do 150 eur. To platí u poštovní přepravy. Osvobození od DPH a cla neplatí pro alkoholické nápoje, parfémy, toaletní vody, tabák a tabákové výrobky.

Evropská rada schválila daňový balíček týkající se přeshraničního elektronického obchodu v prosinci 2017.