Vnučka novináře Ferdinanda Peroutky Terezie Kaslová se nedočká omluvy za slova prezidenta Miloše Zemana, že Peroutka byl fascinován nacismem a napsal článek
"Hitler je gentleman".

Rozhodla o tom soudkyně Obvodního soudu pro Prahu 1 Iveta Nedozrálová. "Prezident republiky svým projevem žádné právní normy stanovené zákonem neporušil, a není tak splněna podmínka pro omluvu žalobkyni," uvedla soudkyně. 

Soud přiznal Kaslové omluvu již před třemi lety. Tehdy se měla omluvit prezidentská kancelář - prezident je totiž chráněn indemnitou a není jej možné žalovat.

Kancelář to ale odmítla a podala dovolání k Nejvyššímu soudu, který loni vrátil případ na začátek. Podle něj za Zemanova slova neodpovídá Kancelář prezidenta republiky, ale ministerstvo financí, protože Zeman je vlastně státní úředník. A soudy neměly případ posuzovat jako spor o ochranu osobnosti, ale jako nesprávný úřední postup.

Obvodní soud pro Prahu 1 proto začal nyní případ řešit znovu. Žalováno bylo tentokrát ministerstvo financí. Soudkyně Nedozrálová ale nyní žalobu zamítla. Odůvodnila to tím, že pro zodpovědnost státu za škodu musí být splněny tři podmínky: nesprávný úřední postup, způsobená škoda a příčinná souvislost. Podle ní však Kaslová neunesla důkazní břemeno a nedoložila, jaký konkrétní úřední postup prezident republiky porušil.

"Žalobkyně uvedla, že nesprávný úřední postup prezidenta republiky spatřuje v prohlášení nepravdivých a dehonestujících výroků, protože úřední postup prezidenta republiky spočívá v povinnosti zachovávat ústavu a zákony a šetřit práva a oprávněné zájmy osob, jakož i nést zvýšenou morální zodpovědnost. Žalobkyně však neuvedla, jaké konkrétní zákonné ustanovení prezident republiky při svých projevech porušil," konstatovala Nedozrálová.

"Jsme v prvním kole, podáme odvolání a věříme, že městský soud případ zvrátí. Soud se nevypořádal s tím, že v prakticky totožném případě tento soud rozhodl jinak," uvedl právník Kaslové František Vyskočil a poukázal na případ bývalého Zemanova poradce z Úřadu vlády Zdeňka Šarapatky. Ten před několika týdny vysoudil omluvu za Zemanova slova, že v době, kdy byl premiérem, Šarapatku vyhodil pro neschopnost. Šarapatka ale doložil, že došlo k rozvázání pracovního poměru dohodou. I v tomto případě bylo kvůli Zemanově indemnitě žalováno ministerstvo financí, které podalo odvolání a verdikt tak není pravomocný.

"Jsem přesvědčen, že prezident republiky je vázán ústavou České republiky stejně jako občanským zákoníkem jako každý občan. A pokud ústava říká, že musí být šetřena osobnostní práva fyzických osob, a prezident republiky tímto způsobem do osobnostních práv fyzické osoby zasáhne při svém projevu, je to bezesporu špatný úřední výkon," konstatoval Vyskočil.

Že jde o první kolo, protože podají odvolání, potvrdila i Kaslová. "Doufám, že zjistím, že prezident má být odpovědný za svá slova," konstatovala.

"Ztotožňujeme se s výrokem soudu i jeho odůvodněním, protože žalobkyně skutečně neunesla břemeno tvrzení a břemeno důkazní směrem k zákonu o odpovědnosti státu za škodu," uvedla Jana Bendová Marušková z advokátní kanceláře Marka Nespaly, která zastupovala Miloše Zemana. Ten požádal, aby byl ve sporu vedlejším účastníkem.

Na otázku, zda tedy může prezident ve svých projevech lhát a nemusí se za to omlouvat, už ale neodpověděla: "V podrobnostech odkážu na svého kolegu Nespalu."

Právní zástupkyně ministerstva financí Lucie Nachtmannová nechtěla výrok komentovat a odkázala na tiskové oddělení.

Sám Nespala již minulý týden na otázky HN uvedl, že prezident se vlastně již omluvil. "Již před čtyřmi lety se omluvil, že ten článek nebyl dohledán," uvedl. Na reakci, že to ale není omluva za nepravdivý výrok, dodal: "Prezident republiky byl nařčen ze lži. Lež je vědomá nepravda. A jak ze současného vyjadřování, tak z důkazních návrhů vyplývá, že to v žádném případě nepravda není."

Podle Nespaly ani není důvod, aby se prezident omlouval v budoucnu. "Předmětem tohoto řízení je vztah mezi Českou republikou a paní Terezií Kaslovou," uvedl s tím, že spor se tak vlastně prezidenta už netýká. "My máme zájem, aby čest a postavení prezidenta republiky byly shledány správným," dodal Nespala.

Soud na jednání minulý týden přehrál i záznam tiskové konference, na níž Zeman slíbil, že novinářům dodá číslo a den vydání časopisu Přítomnost, ve kterém údajně článek "Hitler je gentleman" viděl. A dodal, že Peroutku pokládá za největšího českého novináře vedle Karla Havlíčka Borovského a že jeho obdiv k němu nemizí.

"I kdyby pan prezident stokrát řekl, že Ferdinand Peroutka patří mezi jeho nejoblíbenější novináře, stále to nemůže zhojit, že ho druhým dechem označí za - nechci používat expresivní výraz nácka, ale tedy za osobu, která byla národním socialismem poblouzněna," reagoval Vyskočil.

"Tady už nejde o Ferdinanda Peroutku. Soud posuzuje, co může prezident říkat ve svých veřejných projevech," poukázal Vyskočil. "Kdybychom připustili, že by žalobě nebylo vyhověno, dostává se nám poměrně špatné zprávy, že prezident nezodpovídá za to, koho všeho pozuráží a jaké lži pronese," dodal.

Zeman žalovaná slova pronesl na konferenci k výročí osvobození Osvětimi v lednu 2015. Poté upřesnil, že článek "Hitler je gentleman" viděl v časopise Přítomnost "vlevo dole". Nedokázal to ale doložit. Zeman v této souvislosti připsal Peroutkovi i další sporný výrok "nemůžeme-li zpívat s anděly, musíme výt s vlky" - jak se ale vzápětí ukázalo, autorem tohoto citátu je Jan Stránský.