Odvolaný šéf knihovníků Vít Richter se vrací do funkce předsedy Ústřední knihovnické rady ČR. Ve čtvrtek jej nanovo zvolili její členové. Richtera odvolal bývalý ministr kultury Antonín Staněk těsně před svým odchodem z funkce. Výsledek volby předsedy, která se konala na zasedání knihovnické rady v Liblicích na Mělnicku, potvrdil Richter odpoledne. Nový ministr kultury Lubomír Zaorálek ve čtvrtek Richterovi také předal ocenění za šíření dobrého jména české kultury doma i v zahraničí.

"Mě samozřejmě nejvíce zajímá budoucnost Národní knihovny," uvedl Richter, který se Zaorálkem jednal nejen o ní, ale například i o penězích pro knihovny od krajů. "Chtěl bych zvažovat to, jestli se k tomu tématu nevrátit, třeba i na vládě," řekl Zaorálek k případné stavbě nové budovy Národní knihovny. Dodal, že je důležité začít v tomto volebním období o tématu mluvit. Podle ředitele Městské knihovny v Praze Tomáše Řeháka nelze v Klementinu, kde Národní knihovna sídlí, provozovat Národní knihovnu pro 21. století. "Národní knihovna potřebuje novou budovu a jsem přesvědčen, že celá republika potřebuje novou budovu Národní knihovny," dodal Řehák.

Knihovníci ministrovi předali i další náměty. Uvítali by lepší spolupráci ministerstva kultury a ministerstva školství vedoucí k oficiálnímu uznání role knihoven v neformálním vzdělávání.

Chystají i novou koncepci rozvoje knihoven po roce 2020. Původně ji měli dokončit v listopadu, pro větší zpracování do hloubky navrhují termín posunout na příští rok.

Staněk před svým odchodem stanovil, že novým předsedou Ústřední knihovnické rady ČR musí být ředitel Národní knihovny. Zaorálek však příslušné rozhodnutí zrušil, členové rady si budou, stejně jako dříve, volit předsedu ze svého středu.

Podle Staňka šlo u Richtera o principiální změnu doporučenou jeho poradci, k níž se chystal delší dobu. Podle Richtera byla důvodem odvolání kritika ministerstva.

Ústřední knihovnická rada je poradním a koordinačním orgánem ministerstva kultury ve věcech knihovnických a informačních služeb. Členy rady jmenuje a odvolává ministr kultury z řad odborníků, zástupců profesních sdružení a představitelů knihovnických institucí. Richter ji vedl přes 20 let.