Bitva možná skončila, "válka" o znovuobnovení Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí však pokračuje. Přestože pražští zastupitelé nad pátečním ránem odmítli udělat možný krok k obnově díla ze 17. století, lídr uskupení Spojené síly pro Prahu (TOP 09 a STAN) Jiří Pospíšil (TOP 09) uvedl, že "je zřejmé, že se k debatě budeme muset ještě vrátit." Stejně se vyjadřuje i předseda Prahy sobě Jan Čižinský, která se Společnými silami a piráty vládne hlavnímu městu.

Historický sloup stál do roku 1918 na Staroměstském náměstí. Po první světové válce jej strhl dav, který v něm viděl symbol habsburské monarchie, která jej nechala postavit. Současní odpůrci navíc tvrdí, že znázorňuje netolerantní rekatolizaci země. Naopak podporovatelé obnovy sloup vnímají jako vzpomínku na obránce Prahy před Švédy za třicetileté války a významné barokní umělecké dílo. O návratu díla na původní místo se diskutuje od 90. let.

Magistrátní zastupitelé se sloupem nyní zabývají proto, že zastánci jeho obnovy si nechali od sochaře Petra Váni zhotovit kopii barokního díla a teď ji chtějí na náměstí vztyčit. Mají i platné stavební povolení, které však vyprší v červenci. Chybí jim však povolení pro zábor místa, které jim s ohledem na dva roky staré rozhodnutí zastupitelstva nechce městská společnost Technická správa komunikací vydat.

Zástupci Spojených sil a Prahy sobě na čtvrtečním jednání magistrátních zastupitelů navrhli, aby se zrušilo zamítavé usnesení a Váňovi byl povolen zábor části náměstí. Podmínkou by bylo, že se na umístění nejprve shodnou Ekumenická rada církví v ČR a Česká biskupská konference. Po zdlouhavém projednání však nezískal návrh dostatečnou podporu.

Proti totiž byli piráti. Primátor Zdeněk Hřib (piráti) navíc návrh, aby se dohodli zástupci církví, kritizoval: "Pokud my tady nejsme schopni dojít k závěru, co by mělo stát na možná nejvýznamnějším náměstí v zóně UNESCO, je namístě se ptát, co tady vlastně děláme," uvedl. Jelikož zástupci Spojených sil a Prahy sobě se chtějí k věci vrátit, paradoxně Hřib přichází s tím, aby se o osudu sloupu rozhodlo v referendu - aby místo zastupitelů rozhodli obyvatelé Prahy.

"Jsem proti tomu, aby se měnilo dva roky staré usnesení. Otevřeli bychom tím cestu k tomu, že každé dva roky bude snaha věc přehodnotit. Pokud se má dřívější závěr změnit, ať je to aktem vyšší úrovně, což by bylo místní referendum," říká nyní Hřib. Sám by se tématu nechtěl věnovat už vůbec, protože je podle něj vidět, že téma obnovy sloupu rozděluje společnost.

Možné řešení v podobě plebiscitu odmítají zástupci opozice i koalice. "Je to hloupost. Jsme dostatečně zodpovědní na to, abychom tato rozhodnutí zvládli sami. Dělat referendum, abychom zjistili, který z táborů je o pár procent větší, je nesmysl. Takové hlasování by šlo možná udělat o vedení okruhu, ale i tak bych byl velmi nerad," míní Tomáš Portlík, předseda pražské ODS, která je v zastupitelstvu v opozici. S tím souhlasí i Čižinský, podle něhož by referendum v případě sloupu byla zbabělost.

Znovu se chce pokusit, aby se Praha obrátila na zástupce církví, kteří by se mezi sebou měli dohodnout, zda sloup chtějí obnovit, případně v jaké podobě. Své stanovisko by následně dodali zastupitelům, kteří by i s přihlédnutím k němu o věci znovu rozhodovali.

"Už se taková debata jednou dělala, a to o soše Krista na Karlově mostě, kde je pro židy urážlivý nápis," upozorňuje Čižinský. Jde o sousoší známé také pod názvem Kalvárie, na němž je hebrejský nápis "Svatý, Svatý, Svatý je Hospodin zástupů". Za trest za údajné hanobení kříže jej musel vyrobit koncem 17. století pražský Žid Elias Backoffen. Obsah nápisu, který byl před 12 lety poničen, přisuzoval Ježíši Kristu boží atributy, což je v rozporu se židovskou vírou.

Návrh na zapojení církví do projednání chce diskutovat na magistrátním výboru pro kulturu zastupitel a místopředseda výboru Martin Benda (Praha sobě). Do návrhu možná zahrne i to, aby město vyhlásilo uměleckou soutěž na dílo, které stálo na místě sloupu. "V porotě by byli zástupci církví i odborníci. Přihlásit by se mohl i sochař Váňa se svým výtvorem," říká Benda s tím, že cílem by bylo vybrat dílo, které by reprezentovalo symbol smíření obou táborů. Nápad chce ještě projednat s kolegy, rozhodnout by se o řešení mělo v září.