V pražské kapli Sacre Coeur se ve čtvrtek konal už osmý ročník akce Podnikový právník. Na slavnostním galavečeru vyhlásila Unie podnikových právníků společně s magazínem Právní rádce nejlepší firemní experty roku 2019.

Mezi vítězi byl například podnikový právník ČEZ Jiří Hes, který získal ocenění mimo jiné za práci v imisních sporech s podnikem Lesy ČR, nebo Jitka Pišl Drábková z České pošty, která podle porotců přispěla k zavedení pravidel ochrany osobních údajů. Ocenění si odnesli i právníci z Tesca, GE Aviation nebo ČSOB.

V šestičlenné porotě zasedla prezidentka unie Marie Brejchová, ale i jedna z loni oceněných, právnička z Lego Production Jitka Piňosová.

Vítězkou v odborné kategorii Občanské a obchodní právo se stala Ivana Fára, která je jednou z vedoucích právniček společnosti Tesco. Její tým odpovídá za smluvní nastavení vztahů s odběrateli a dodavateli. Podle porotců je Fára vyhledávanou a uznávanou právničkou. "Vedle samo o sobě náročného vedení mezinárodního týmu své profesní znalosti uplatňuje i v pro bono oblasti. Za zmínku stojí například její podpora potravinové banky ze Zdibech," podotkla předsedkyně odborné poroty Marie Brejchová. Mimo to se Fára věnuje i dalším aktivitám, zejména folkloru, divadelnímu spolku a dalším činnostem spojeným s komunitou v Chabrech, kde vítězka žije.

Cenu v kategorii Procesní právo si odnesl Jiří Hes, který více než deset let působí jako podnikový právník ve společnosti ČEZ. Před tím se pohyboval sedm let v advokacii. V současné době je manažerem útvaru Podpora lokalit.

"Díky neúnavné odborné práci a nové argumentaci se mu podařilo dosáhnout obratu v takzvaných imisních sporech," zdůvodnila Marie Brejchová jeho ocenění.

Jde o spory se státním podnikem Lesy ČR, které se týkají náhrady škody způsobené na lesích vlivem imisí a které justice po řadu let rozhodovala v neprospěch provozovatelů zdrojů znečištění. Loni společnost ČEZ v několika soudních sporech u soudů nižších stupňů uspěla.

Podruhé letos Unie podnikových právníků vyhlásila i vítěze v kategorii Compliance. Ocenění si odnesla Jitka Pišl Drábková z České pošty. Pod jejím vedením Česká pošta úspěšně implementovala na všech úrovních společnosti pravidla ochrany osobních údajů. "Společnost úspěšně prošla i podrobnou kontrolou Úřadu pro ochranu osobních údajů," zdůraznila předsedkyně odborné poroty.

Oceněná právnička je za Českou poštu registrovanou pověřenkyní u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Jde o firemního koordinátora, kterého si musí správci a zpracovatelé osobních údajů z řad veřejných subjektů povinně určit. "Budování povědomí o důležitosti tématu ochrany osobních údajů patří do náplně práce pověřence a Jitka Pišl Drábková tuto roli důsledně plní mnoha způsoby, od školení až po publikace článků v interních komunikačních materiálech," doplnila Marie Brejchová. Školicí činnosti se vítězka věnuje i mimo svoji práci.

Nejlepším samostatným podnikovým právníkem se stal Michal Oborný z GE Aviation Czech. Firma se pyšní investiční smlouvou s českou vládou a smlouvou o spolupráci se Strojní fakultou Českého vysokého učení technického. "Jde o unikátní projekt zaměřený na experimentální vývoj v oblasti aerospace," myslí si šéfka Unie podnikových právníků. Odborná porota navíc zohlednila fakt, že Michal Oborný je od letošního roku také jednatelem společnosti GE Czech Republic, která poskytuje korporátní služby subjektům působícím pod hlavičkou GE v Česku.

V další pravidelné kategorii Podniková právní kancelář zvítězila Československá obchodní banka. Porota na práci právního týmu ocenila jednak odbornost, pečlivost a rozhodnost, jednak účast na dobrovolnickém programu ČSOB. "Pomáhají tam, kde uvítají jejich odbornou radu nebo pomocnou ruku," prohlásila předsedkyně poroty. Tým se v rámci programu zasloužil například o vylepšení prostředí v Olivově dětské léčebně v Říčanech.

Cenu v kategorii Perspektiva 2019, udělovanou mladým, nadějným právníkům, získal Andrej Lobotka, který od loňského roku pracuje ve společnosti UPC. I on se věnuje především ochraně osobních údajů. V rámci společnosti měl na starosti implementaci evropského nařízení GDPR. Ve svém volném čase se podílel na tvorbě publikace, která se zabývá zmíněnou problematikou, a to v oblasti zdravotnictví. Porota ocenila i to, že Lobotka již během studií poskytoval právní poradenství neziskovým organizacím.

V Ekologickém právním servisu se zabýval právem životního prostředí a v Lize lidských práv ochranou práv pacientů.

V minulých letech si tuto cenu odnesli například Martin Kotva z firmy Siemens nebo Lukáš Buzek z České pošty.

Akci, jejímž mediálním partnerem je vydavatelství Economia, zaštiťuje Svaz průmyslu a dopravy. Cílem je především propagace a popularizace profese, která poslední roky nabývá na významu.