Ústavní soud (ÚS) ve středu vyhověl stížnosti muže, který si půjčil 25 tisíc korun a jehož dluh včetně úroku z prodlení stanoveného na jedno procento denně se postupně vyšplhal na 900 tisíc korun. Pokud jsou vymáhané úroky z prodlení nepřiměřeně vysoké, mají obecné soudy povinnost částečně zastavit exekuční řízení, rozhodl ÚS.

Nález je dostupný na webu soudu.

Podle odborníků na dluhovou problematiku se jedná o klíčový nález, který pomůže tisícům lidí v exekuci.

Soud už v minulosti dospěl k závěru, že sjednání úroků z prodlení, které zcela vybočí z mezí přiměřenosti, je protiústavní. Zároveň jde o zneužití práva.

Přiznání takových úroků proto znamená zásadní vadu exekučního titulu.

"V těchto případech je třeba, aby obecné soudy v exekučním řízení poskytly povinnému a jeho majetku soudní ochranu tak, že výkon rozhodnutí v části týkající se nepřiměřené výše úroků zastaví, a zajistí tak spravedlivou rovnováhu při ochraně majetkové sféry dlužníka i věřitele," rozhodl Ústavní soud.

Smlouvu o půjčce muž uzavřel v roce 2009. Pro případ, že sumu nevrátí včas, byl stanoven úrok z prodlení jedno procento denně.

Obvodní soud pro Prahu 4 ani Městský soud v Praze později nevyhověly návrhu dlužníka, aby z důvodu nepřiměřené výše úroků z prodlení zastavily exekuci jako nepřípustnou "z jiného důvodu", jak umožňuje občanský soudní řád.

Podle pražských soudů nemůže justice v exekučním řízení přezkoumávat správnost exekučního titulu, a tedy ani vymáhanou výši úroků z prodlení. Podle ústavních soudců se však lze v exekučním řízení zabývat zásadními vadami exekučního titulu. Soudy jsou dokonce povinny výkon rozhodnutí zastavit v situaci, kdy by vedl ke zjevné nespravedlnosti, nebo byl dokonce v rozporu s principy právního státu.

V dalším řízení bude úkolem obecných soudů, aby stanovily výši úroků z prodlení, kterou lze ještě považovat za přiměřenou a ústavní, a aby ve zbylé části exekuci zastavily, stojí v nálezu.

Podle spoluautora projektu Mapa exekucí Radka Hábla se jedná o "klíčový nález proti lichvářům všeho druhu", který se týká desetitisíců lidí v exekuci. Rozhodnutí uvítal i analytik organizace Člověk v tísni a expert na dluhovou problematiku Daniel Hůle. Právník Petr Němec, který řeší exekuční kauzy a hájí klienty v exekuci, označil nález za "krásný judikát". Dodal, že nález pomůže spoustě lidí.