Přes 5,5 milionů Čechů by mohlo brzy získat univerzální "digitální občanku", která jim zpřístupní možnost elektronické komunikace s úřady i soukromými společnostmi. Sdělila to v pátek Česká bankovní asociace. Ta připravuje projekt, který by měl umožnit využívání bankovní identity nejen k přihlašování do internetového bankovnictví, ale nově i pro plošné prokazování totožnosti lidí v digitálním světě. Služba bude zdarma pro občany i úřady.

"V Česku zatím chybí univerzální masově rozšířený digitální doklad totožnosti, jímž by se lidé mohli prokazovat při on-line komunikaci s úřady i soukromými společnostmi. Nejrozšířenějším nástrojem digitálního ověřování totožnosti je bankovní identita pro přihlašování do internetového bankovnictví, která je prověřená a důvěryhodná. V zahraničí je často využívaná ke vzdálenému prokazování identity i pro potřeby nebankovních subjektů," uvedl výkonný ředitel asociace Pavel Štěpánek.

Vzdálené prokazování identity je podmínkou, aby lidé mohli čerpat digitální služby poskytované státem, v Česku například z Portálu občana či od soukromých společností, typicky například od dodavatelů energií, operátorů i dalších.

Bankovní identita by podle plánů asociace zprostředkovávala pouze ověření identity, bez jakéhokoliv poskytování či uchovávání soukromých dat. Její využívání by tedy bylo bezpečné. Každé ověření prostřednictvím bankovní identity by bylo provedeno pouze na základě aktivity a souhlasu občana. Za ověření identity by neplatili nic občané ani úřady. Zpoplatněny by byly pouze pro komerční poskytovatele služeb.

Rozvoj zelené energie se v Česku zastavil. Evropa mezitím postavila zdroje o výkonu jako deset bloků Temelína

Projekt Sonia podporuje vládní koncepci Digitální Česko. Poskytovatelům služeb to přinese zjednodušení identifikace osob, a to díky tomu, že budou mít k dispozici snadný a spolehlivý nástroj, jak klienta v on-line prostředí identifikovat. Pro jakékoli služby vyžadující určitou úroveň ověření toto přináší značné zjednodušení a zrychlení, a tím tak i snížení nákladů.

Projekty spočívající ve spolupráci bank a státu při ověřování digitální totožnosti již mnoho let usnadňují každodenní činnosti obyvatel v mnoha zahraničních zemích. Zkušenosti s ní mají například v Dánsku, Švédsku, Kanadě, ale i v Indii či Spojených arabských emirátech.

Pro uskutečnění projektu je nejdříve nutné provést nezbytné legislativní změny. "Sonia je projekt, který nejen že přinese daleko větší dynamiku do tempa naplňování vládního programu pro Digitální Česko, ale také jasně doloží, že právě spolupráce veřejného a soukromého sektoru je cestou, jak dostat Českou republiku mezi nejvyspělejší digitální země," upozornil vládní zmocněnec pro IT a digitalizaci Vladimír Dzurilla.