V České republice je nařízeno zhruba 4,7 milionu exekucí, týkají se podle posledních údajů 863 tisíc lidí. Některé z nich jsou vedeny na základě smluv, které obsahují neplatné rozhodčí doložky, což ve svých výrocích potvrdily Nejvyšší i Ústavní soud. Přesto však některé společnosti, jež poskytují úvěry, tyto nezákonné exekuce nadále vymáhají. Organizace Člověk v tísni nyní vyvinula webovou aplikaci Doložkomat, která dokáže rozpoznat, zda je exekuce vedena protiprávně na základě netransparentní rozhodčí smlouvy. Pokud tomu tak je, vygeneruje Doložkomat návrh na její zastavení.

Webová aplikace Doložkomat neodhalí všechny nezákonné exekuce, lze ji použít pouze pro případy, kdy věřitel nevybral rozhodce transparentně. "Dle našich kvalifikovaných odhadů by Doložkomat mohl zastavit desítky tisíc, možná i stovku tisíc, exekucí. Přitom je s podivem, v kolika případech jsou to renomovaní poskytovatelé půjček, kteří by podobné praktiky rozhodně neměli mít zapotřebí," řekl dluhový expert společnosti Člověk v tísni Daniel Hůle, jeden z autorů aplikace. "Jsme v podstatě ve stavu, kdy o nezákonnosti těchto exekucí vědí všichni zúčastnění kromě samotného dlužníka. To chceme změnit," dodal.

Samotní exekutoři jsou většinou v hodnocení novinky zdrženliví. „Je třeba zdůrazňovat, že aplikace sice může vést k zastavení některé běžící exekuce, ale dluh, který dlužník neplatil reálně nezanikne. Ten, kdo si půjčil a dluh nesplácel dobrovolně ani pod tíhou exekuce, jej tím méně bude chtít splatit, když se exekuce zbaví," uvedl královéhradecký exekutor Martin Štika. V řadě případů podle něho bude následovat žaloba věřitele nebo jeho nástupce k soudu a opět vzniknou náklady za soudní poplatky a další náhrady řízení a rozjede se - třeba za pár let - nová exekuce. "Mezi tím navíc poběží dále sankční úroky, které dlužníka dále zatíží. Dlužníkovi, který by místo původně exekuovaného dluhu dal přednost úhradě jiných závazků navíc hrozí trestní postih," upozornil Štika.

Rozhodčí doložky

Místo soudu

◼ Rozhodčí doložky, jeden z pilířů obchodu s chudobou a nyní důvod rušení mnoha exekucí, vznikly už v roce 1995, za ministra Jiřího Nováka (ODS) za první vlády Václava Klause (ODS). Ve velkém je využívali poskytovatelé mikropůjček v nebankovním sektoru. 

◼ Původně byly jen jako jeden odstavec součástí úvěrových smluv a sloužily k tomu, aby v případě vzniku sporu (tedy když člověk nebude splácet) věc nešla k nezávislému soudu, ale k soukromému rozhodci. A ten byl většinou určený a placený věřitelem. Lidé si navíc doložek často ani nevšimli. 

◼ Posléze bylo stanoveno, jaké parametry musí rozhodčí doložka mít. Musela vzniknout samostatná rozhodčí smlouva a být podepsaná zvlášť.

Konec doložek

◼ Už od roku 2012 se objevovaly první soudní žaloby – kvůli nesprávně sepsaným smlouvám, netransparentnímu výběru rozhodce, případně jasné ekonomické závislosti rozhodce na věřiteli – a pro dlužníky příznivé rozsudky včetně několika rozhodnutí Nejvyššího a Ústavního soudu. 

◼ V prosinci 2016 pak přišel zákaz rozhodčích doložek týkající se všech spotřebitelských sporů. Byl přiložen jako pozměňovací návrh k zákonu o spotřebitelském úvěru.

Pro zjištění, zda exekuci lze Doložkomatem zastavit, je potřeba znát několik informací z exekučního příkazu nebo mít v ruce vyrozumění o zahájení exekuce a některá data z úvěrové smlouvy. Konkrétně jméno původního věřitele v úvěrové smlouvě, rok podpisu úvěrové smlouvy, datum vyhotovení rozhodčího nálezu a v některých případech jméno rozhodce.

Po zadání těchto údajů Doložkomat uživatelovu situaci vyhodnotí a v případě, že umí exekuci napadnout, připraví návrh na její zastavení. Ten stačí následně vytisknout a zaslat na příslušný exekutorský úřad.

"Zároveň je důležité si uvědomit, že případným zastavením exekuce samotný dluh automaticky nezaniká. Půjčené peníze bude muset dlužník pravděpodobně vrátit, nicméně se mu dluh sníží o veškeré poplatky, které jsou spojeny s vyhlášením protiprávní exekuce," připomíná Hůle.

Ve chvíli, kdy je případ komplikovanější nebo potřebuje individuální posouzení, odkáže aplikace na seznam dluhových poraden na webu www.jakprezitdluhy.cz.

Existuje také možnost, že si dlužník půjčil od společnosti, pro kterou autoři aplikace neměli obchodní podmínky k dispozici. "V tomto případě bychom také doporučili návštěvu dluhové poradny, ale zároveň bychom rádi uživatele poprosili o jejich zaslání. My je následně zanalyzujeme a doplníme do databáze, ze které aplikace čerpá," vysvětlil Hůle.

Organizace věří, že aplikací může pomoci drtivé většině lidí, které postihly exekuce, jež jsou kvůli nezákonnému výběru rozhodce snadno zastavitelné. "Jen Essox, Home Credit, Cetelem a Komerční banka představují zhruba 90 procent trhu s podobnými půjčkami. Věříme, že tak celkem pokrýváme zhruba 98 až 99 procent společností, které netransparentní doložky používaly," uvedl Hůle.

Související