Škody v lesích způsobené suchem a následně kůrovcovou kalamitou letos dosáhnou 30 miliard korun, odhaduje think-tank Czech Forest. Sdělil to ve středu Jan Příhoda. Loni měla být v lesích škoda za 20 miliard korun, letos se tak zvýší o polovinu. Kvůli kalamitě se spojili zpracovatelé dřeva i lesníci, ve čtvrtek chtějí zveřejnit podrobnosti v tzv. lesnické výzvě adresované státu. Vlastníci lesů se podle think-tanku už dostali do existenčních problémů, nemají peníze na další boj s kalamitou a zalesňování ploch, kde kůrovec stromy zničil. Skoro polovinu lesů v ČR vlastní stát.

Loňskou škodu vypočítali odborníci podle odhadů Lesní ochranné služby a dalších lesnických subjektů, napadeného dříví mělo být mezi 18 až 20 miliony kubických metrů. "Dále byla využita reálná ztráta zpeněžení způsobená extrémním převisem nabídky kalamitního jehličnatého dříví, která se v roce 2018 pohybovala ve výši 800 až 1200 korun," dodávají odborníci. Tím došli k částce přes 18 miliard korun škod na výnosech kvůli předčasnému poražení stromů.

"Ke škodám způsobeným suchem a kůrovcovou kalamitou je také nutné připočítat škody na sadebním materiálu v lesních školkách, ztráty způsobené změnou struktury poptávky a vícenáklady na pěstování sadebního materiálu spojené především se stíněním a zavlažováním," dodávají. Další ztráty jsou podle nich způsobené usycháním nových sazenic, kterých loni vyschlo mezi 20 a 30 procenty, v některých lokalitách však uschla veškerá výsadba. V lesních školkách tak byla škoda kolem půl miliardy korun.

Další vícenáklady vlastníků lesa, do kterých patří složitější kalamitní těžba, ošetření dříví, logistika a skladování dříví, odhadli odborníci na 1,5 miliardy korun.

Loni podle nich kůrovec zdevastoval na 50 tisíc hektarů lesa, náklady na obnovu a ochranu budou pro vlastníky představovat 5,5 miliardy korun. Peníze na péči získávají vlastníci lesů hlavně z prodeje dříví.

Že bude letos kůrovcová kalamita pokračovat, uvedl v minulém týdnu také ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO). Těžba napadeného dřeva se proti loňsku podle něj nejspíš zvýší více než dvojnásobně. Upozornil, že ke kalamitě přispívá dlouhotrvající sucho, které podle něj letos nezmírní ani nadbytek sněhu na horách.

Česko se s kůrovcovou kalamitou potýká několik let. Podle odborníků je situace nejhorší v historii českého lesnictví.

Zvednout příspěvky pro pomoc vlastníkům lesů doporučil už i sněmovní petiční výbor. Stát by podle něj měl přispět alespoň třemi miliardami korun. Organizátoři petice z řad lesníků tuto částku požadovali, v letošním rozpočtu je na příspěvky na hospodaření v lesích určeno 1,15 miliardy korun.