Možnosti získání práce hodnotí kladně nejvíce Čechů za posledních 24 let, zhruba čtyři pětiny. Vyplývá to z říjnového průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM). V posledních letech naopak prudce klesl podíl lidí, kteří pozitivně hodnotí možnosti získání bytu. Dobré jsou jen podle čtvrtiny Čechů.

Situace na pracovním trhu je dobrá podle 79 procent dotázaných, což je nejvíce od prvního průzkumu CVVM na toto téma z roku 1995. Nejníže klesl podíl kladných hodnocení možností přístupu k práci v roce 1999, a to na 15 procent. Propadl se i během celosvětové hospodářské krize v letech 2009 až 2013, kdy se pohyboval kolem 20 procent.

Vedle možnosti získání práce hodnotí většina Čechů pozitivně také možnosti přístupu ke vzdělání a zdravotní péči. Situace v přístupu ke vzdělání je dobrá podle 86 procent dotázaných a v přístupu ke zdravotní péči podle 75 procent.

V ostatních oblastech již většina lidí hodnotila situaci negativně. Největší podíl negativních hodnocení je aktuálně u možností pořízení bydlení. Možnosti koupě vlastního bytu či domu jsou špatné podle 73 procent Čechů a možnosti získání bytu podle 72 procent. Situace se navíc podle lidí rychle zhoršuje. Podíl negativních hodnocení možnosti získání bytu byl ještě v roce 2015, kdy zároveň dosáhl nejnižší úrovně od roku 1995, jen na 53 procentech. Nejhorší byla situace v 90. letech, kdy ji hodnotilo jako špatnou více než 90 procent Čechů.

Špatná je v Česku i situace ohledně zabezpečení ve stáří. Negativně ji hodnotí asi dvě třetiny lidí. Podobný podíl dotázaných pokládá za špatné i finanční podmínky pro založení rodiny. Více než polovina Čechů hodnotí negativně také životní podmínky zdravotně postižených. V těchto oblastech ale na rozdíl od bytové situace podíl negativních hodnocení v posledních letech klesal.

Průzkum provádělo CVVM od 13. do 26. října. Zúčastnilo se ho 1023 obyvatel České republiky starších 15 let.

Hodnocení situace v ČR (v pct.)
  Velmi dobrá Spíše dobrá Spíše špatná Velmi špatná Neví
Možnost přístupu ke vzdělání 32 54 6 3 5
Možnost pracovat, být zaměstnán 26 53 14 4 3
Přístup ke zdravotní péči 19 56 17 6 2
Životní podmínky zdravotně postižených 3 28 34 17 18
Finanční možnosti k založení rodiny, možnost mít děti 3 28 43 20 6
Zabezpečení ve stáří 2 22 42 25 9
Možnost získání bytu 3 20 38 34 5
Možnost koupit si vlastní byt, dům 3 18 32 41 6