Ministerstvo financí poskytlo žadateli vyšetřovací zprávu Evropského úřadu pro boj proti podvodům OLAF o možném zneužití dotace pro farmu Čapí hnízdo. Stalo se tak až sedm měsíců poté, co ministerstvo zprávu obdrželo, a více než půl roku ode dne, kdy materiál zveřejnilo vydavatelství Economia.

Zpráva upozorňuje na podezření předsedy vlády Andreje Babiše a jeho rodinných příslušníků z trestného činu podvodu a poškozování finančních zájmů Evropské unie. Tím mělo být neoprávněné čerpání dotace 50 milionů korun pro Čapí hnízdo, které v minulosti Babiš prostřednictvím svých firem vlastnil.

Zprávu vydal OLAF na konci loňského roku. Ministerstvo dosud odmítalo zveřejnit s odvoláním na probíhající vyšetřování a zamítavý postoj státního zastupitelství. Zprávu ministerstvo nevydalo ani poté, co ji získalo vydavatelství Economia a prostřednictvím Hospodářských novin a on-line deníku Aktuálne.cz zveřejnilo.

Na základě zákona o svobodném přístupu k informacím se pokoušela celou zprávu získat obecně prospěšná organizace Kverulant. Ministerstvo však žádosti nevyhovělo a neustoupilo ani v následném odvolání. V březnu se proto organizace obrátila na soud s návrhem na zrušení rozhodnutí o zamítnutí odvolání, které vydala tehdy ministryně financí v demisi Alena Schillerová.

Ještě než soud rozhodl, získalo v polovině dubna ministerstvo financí nové stanovisko státního zastupitelství. "Byli jsme informováni Městským státním zastupitelstvím v Praze, že v současné době již nehrozí maření probíhajícího trestního řízení případným zveřejněním zprávy, navrhli jsme soudu uspokojit žalobce poskytnutím zprávy," uvedl mluvčí ministerstva Michal Žurovec.

Soud po obdržení této informace žalobu neprojednával a vydal rozhodnutí, v němž dal ministerstvu měsíční lhůtu na to, aby provedlo taková opatření, kterými uspokojí požadavky žalující společnosti. Následně Kverulant obdržel plné znění vyšetřovací zprávy. Vzápětí vydala organizace zprávu o soudním vítězství nad ministerstvem financí. Resort na to však reagoval vyjádřením, že se o žádné vítězství nejedná. "Interpretace, že zveřejnění zprávy nařídil ministerstvu financí soud, je naprosto zkreslená," uvedl Žurovec.

Že se nejedná o soudní vítězství potvrzuje i poradce z organizace Otevřená společnost Oldřich Kužílek. "Přísně řečeno to tak není, byť faktický výsledek z hlediska poskytnutých informací bude nejspíše stejný," uvedl Kužílek. Doplnil, že vítězstvím by bylo, pokud by soud rozhodl, že rozhodnutí ministryně financí ruší a řekl tak, že od počátku měla být zpráva OLAF poskytnuta i přes stanovisko státního zastupitelství.

Resort nyní slibuje, že do dvou týdnů zveřejní zprávu na svém webu. Otázkou zůstává, proč tak neučinil už polovině dubna, kdy získal nové stanovisko státního zastupitelství. "Nedorazila žádná žádost o poskytnutí. Žádosti, které dorazily v prosinci či v lednu, byly všechny vyřízeny rozhodnutím o částečném odmítnutí žádosti," vysvětlil Žurovec s tím, že ani po změně situace se taková rozhodnutí nepřezkoumávají.

V případě Kverulantu však byla podle mluvčího situace jiná. "Byla podána správní žaloba, proto došlo k přezkoumání, na základě kterého jsme sami navrhli, že uspokojíme žalobce poskytnutím informace, protože pominuly důvody pro částečné odmítnutí," dodal Žurovec.

Kužílek přesto říká, že i když nedošlo na soudní projednávání, přínos celé kauzy tu je. "Případ dal jasně najevo, že se ta zpráva a jí podobné nebudou utajovat. Nadto přispěl k vyjasnění a soudnímu potvrzení doprovodné otázky, zda je ministerstvo povinno mu zprávu poskytnout bez toho, aby musel podat novou žádost," vysvětlil.