Ani kritika Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) by nezabránila Hradu ve jmenování nového možného ministra zemědělství. Tím by se měl stát Miroslav Toman, který nyní vede Potravinářskou komoru, jejíž lidé jsou spjati s hodnocením, komu přiřadit dotace. NKÚ komisi složené z potravinářů vyčítá netransparentní rozdělování evropských peněz. Dotace totiž často končí u velkých firem, ačkoliv jsou určené pro ty malé a střední.

"Žádná překážka ke jmenování neexistuje," tvrdí mluvčí Hradu Jiří Ovčáček. "Pan Toman je skutečný odborník v oblasti zemědělství. To je prostě nesporný a nejdůležitější fakt. Ten je klíčový, protože ministerská pozice je službou státu a jeho občanům. Ostatně proto máme výhrady k jinému jménu, kdy by rozhodně o službu státu a jeho občanům nešlo," míní Ovčáček.

Naráží tak na možného šéfa české diplomacie Miroslava Pocheho (ČSSD), který je u prezidenta Miloše Zemana v nemilosti kvůli málo kritickému přístupu k migraci. "Jeho zaměření bylo v rozporu s oficiální zahraniční politikou nové vlády," zdůvodnil své rozhodnutí prezident.

Jak vyčíslil NKÚ, 70 procent schválených žadatelů byly velké podniky. Čtyři firmy také patří Agrofertu, který premiér v demisi Andrej Babiš (ANO) dříve vlastnil a převedl do svěřenského fondu. Tyto podniky získaly během tří let 614 milionů korun.

"Nastavené podmínky vykazují řadu zásadních nedostatků. Ministerstvo zemědělství zaměřilo podporu především na velké zpracovatelské podniky, které místo výdajů na vědu a výzkum vynakládají prostředky na pořízení strojů a technologií. K podpoře malých a středních podniků nedochází," uvádí NKÚ v kontrolním nálezu.

Úřad dále upozorňuje, že o projektech rozhoduje hodnotitelská komise, která pracuje netransparentně, a není možné zjistit, jak jednotlivé projekty bodovala.

"Není také dostatečná auditní stopa, aby se rozhodnutí komise dalo přezkoumat," vytýká NKÚ. O odvolání firem navíc rozhoduje tatáž komise, která už třeba projekt zamítla.

Potravinářská komora také vylobbovala, aby miliardy z venkovského programu, který má sloužit k podpoře malých a středních podniků, zamířily převážně do velkých mlékáren a masokombinátů. Dotace pak firmám zařizuje poradenská společnost Foodservis. Za ní opět stojí Tomanova Potravinářská komora.