O 600 rodin méně se v loňském roce obrátilo na policii s tím, že jeden z rodičů odmítá platit výživné. Počet dlouhodobých neplatičů podle policejních statistik stále převyšuje tři procenta. Číslo ale bude ve skutečnosti pravděpodobně vyšší, protože do statistik nejsou zahrnuti ti, kteří se neobrátí na policii.

Podle Asociace neúplných rodin lidí, kteří se nepříjemnou situaci snaží řešit u policie, ubývá. Policie a následně soud se totiž zabývá pouze tím, zdali jeden z rodičů neplatí alimenty, i když by platit měl. Neplatič tak může být sice odsouzen, to však potřebné peníze do rodinného rozpočtu nepřinese. Peníze je stejně nutné vymáhat.

"V posledních letech tu byl úzus, že když má někdo problém s placením alimentů, jde na policii a ta to za něj vyřeší. Ona řeší jen to, že viníka potrestá, ale už ne vymáhání té částky. Z toho důvodu není policie vhodným orgánem, který by to měl řešit," říká předseda asociace Petr Sýkora.

Jeho asociace nabízí řešení, která v mnoha případech vedou k tomu, že neplatič začne rodině alespoň částečně finančně přispívat. V některých případech vystupuje jako mediátor, někdy doporučí exekuci či vystupuje jako prostředník mezi advokáty.

Tříprocentní číslo z policejních statistik tak nemusí odpovídat realitě. Asociace neúplných rodin odhaduje, že ve skutečnosti je toto číslo dvojnásobné. I tak ale lze vypozorovat, že počet nenapravitelných neplatičů klesá. Hlavním důvodem je zejména dobrá ekonomická situace země a velmi nízká nezaměstnanost. "Pokud by se mělo ekonomice přestat dařit, tak tu samozřejmě platí přímá úměrnost na počet těch, kteří neplatí. Když rodič, který má platit, ztratí práci, tak se výrazně zvyšuje pravděpodobnost toho, že přestane platit alimenty," říká Sýkora.

Od roku 2013 mají exekutoři možnost zabavit neplatičům alimentů řidičská oprávnění, pokud ho nezbytně nepotřebují k uspokojování základních životních potřeb. Výjimka se tak vztahuje zejména na ty, kteří ho potřebují k výkonu svého povolání. "V souvislosti s vymáháním dlužných alimentů bylo v loňském roce pozastaveno 1407 řidičských oprávnění," říká tisková mluvčí Exekutorské komory ČR Kateřina Zoubková.

Navíc pokud prezident nevetuje zákon, který ve středu schválil Senát, bude v ohrožení sebrání řidičského průkazu více lidí. Dosud exekutoři mohli takto postihovat jen ty, kteří neplatí výživné na děti do 18 let. Podle nové legislativy dojde k rozšíření i na plnoleté studující děti do věku 26 let.

Právě obava ze zabaveného řidičského průkazu je pro některé neplatiče tím, co je přiměje peníze na své dítě uhradit. "Je to instrument, který je hojně využívaný. Exekuce na řidičské oprávnění je jedna z nejúspěšnějších," pochvaluje si předseda asociace Sýkora. Vítá i Senátem schválenou úpravu zákona, která by podle něj mohla pomoci celé řadě dalších lidí.

Asociace neúplných rodin se snaží do českého právního řádu prosadit i další nástroje, které by rodinám pomohly dostat se k penězům, jež jim přísluší. Jedním z nich je například domácí vězení s možností výdělku pro ty, kteří dlouhodobě své závazky neplní.