Zahraniční města jako například Vídeň, Amsterdam či Manchester už na to přišla dávno. Magistrátní odbory a městské organizace je třeba lépe koordinovat. Samy o sobě spolu příliš nekomunikují a zaměřují se často pouze na plnění svých úkolů. Na to ale město může doplácet. A to doslova.

Ilustrační příklad: Dopravní podnik rozkope ulici, protože chce vyměnit koleje tramvajové tratě. O rok později je ulice opět rozkopaná. Tentokrát ji opravují silničáři. Sotva ale dokončí nový povrch silnice, už se na místo hrnou dělníci s těžkou technikou a chystají se opět kopat – tentokrát je třeba vyměnit staré vodovodní trubky za nové. Kdyby všechny zmíněné složky spolupracovaly, daly by se práce naplánovat najednou a ušetřily by se peníze i nervy řidičů, kteří ulicí denně projíždí, takto ale vše trvá déle a ve výsledku stojí více.

Jedná se samozřejmě o ilustrační příklad a například Dopravní podnik hlavního města Prahy a Technická správa komunikací spolu práce na silnicích koordinují, řada městských organizací či magistrátních odborů však podobným způsobem propojená není a doslova se stává, že jeden úředník neví, na čem dělá jeho kolega o kancelář vedle.

Praha se proto rozhodla zásadně změnit systém řízení svých projektů. Pražští radní tento týden schválili, že informace o všech připravovaných projektech se budou scházet na jedno místě: na odboru řízení projektů. Ten bude mít na starost vzájemně propojovat jednotlivé odbory, organizace či městské firmy, koordinovat jejich práci. "V současné době jsou projekty města rozptýlené v řadě koncepčních dokumentů s různě přidělenými gescemi, a není proto snadné sledovat jejich naplňování a plánovat další postup," vysvětluje náměstkyně primátorky Petra Kolínská.

Podle ředitele Institutu plánování a rozvoje hlavního města Ondřeje Boháče nový systém povede k lepší schopnosti města připravovat kvalitní projekty, které se podaří dotáhnout do konce. "Tím se předejde situacím, kdy se hromadí investiční prostředky, protože není dostatek projektů připravených k realizaci," vysvětluje Boháč.

Změna řízení projektů je dalším krokem k naplnění takzvaného strategického plánu do roku 2030. Jedná se v podstatě o manuál, jak zefektivnit řízení města. Pražští politici vloni odhlasovali, že se podle tohoto klíčového dokumentu bude magistrát řídit.

Pokud se tak opravdu stane, mohla by Praha podle analýzy zpracované IPR, Hospodářskou komorou a poradenskou společností Deloitte ušetřit ročně i několik miliard korun. Jen od nového systému řízení projektů, které tento týden schválili radní, si Praha u jednotlivých projektů slibuje až třicetiprocentní úspory. Strategický plán do roku 2030 má v neposlední řadě za cíl zkvalitnit život ve městě pro jeho obyvatele i návštěvníky. Formuluje dlouhodobou vizi rozvoje města a nastavuje priority, kterými by se mělo město v dlouhodobém horizontu zabývat.

Zabývá se například otázkami dostupného bydlení, automobilové dopravy či například podpory rodičovství a zaměstnanosti seniorů. Dokument však dosud spíše nastavuje principy, jak by mělo město k jednotlivým výzvám přistupovat. Zcela zásadní je, aby město připravilo konkrétní projekty, které budou ze strategického plánu vycházet. Na těch se už nyní pracuje. Podle IPR budou první projekty představeny letos na podzim, příští rok se do nich město pustí a následovat budou další.

Související