Senát ve středu schválil novelu zákona o silniční dopravě, která zpřísňuje postihy za nelegální taxislužbu a posiluje pravomoci obcí při stanovování podmínek pro její výkon. Novela ve sněmovně přitáhla pozornost kvůli návrhům souvisejícím s alternativními sdílenými taxislužbami typu Uberu, poslanci ale žádný návrh nepřijali. Předlohu nyní dostane k podpisu prezident.

O způsobilost šoféra taxislužby bude moci řidič podle novely přijít hned po prvním závažném přestupku, jako je například předražování jízdného a nepoužití taxametru. Kontrola se bude moci uskutečnit v cizím jazyce a je možné z ní pořizovat audio- i videozáznam bez vědomí kontrolovaného řidiče. Řidiči, kteří nemají oprávnění řidiče taxislužby ani tuto činnost nevykonávají legálně pro určitého dopravce, mohou být postiženi pokutou až 100 tisíc korun.

Právo odebírat průkaz řidiče taxislužby bude mít jen osoba pověřená výkonem státního odborného dozoru, a to jen ve stanovených případech, například pokud byl řidič v posledních třech letech potrestán třeba za předražování jízdného.

Návrh také posiluje práva obcí při stanovování podmínek pro provozování taxislužby. Obce budou mít pravomoc prostřednictvím vyhlášky požadovat od taxikářů zkoušku z místopisu nebo obsluhy taxametru. Budou moci také stanovit zvláštní požadavky na vozidla taxislužby, například pokud jde o rozměry vozidla nebo plnění emisní úrovně. Tyto požadavky nesmí zvýhodňovat výrobce, typ vozidla nebo tovární značku.

Za zastaralou označil předlohu Ivo Valenta (za Soukromníky), jenž upozorňoval na hned několik služeb přepravy lidí soukromými vozidly s řidiči bez licence. Zpřísnění pravidel pro taxi je ve světle těchto služeb podle něho zbytečná diskriminace, pravidla by se měla naopak uvolňovat. Podobně se vyjádřil také Jaroslav Kubera (ODS). "Místo abychom taxikářům zjednodušili podnikání, tak jim je ztěžujeme," uvedl. V době navigací, jak podotkl, nechápe zkoušku z místopisu.

O Valentově požadavku na zamítnutí normy už ale senátoři nehlasovali. Na návrh hospodářského výboru ji horní komora schválila hlasy 44 ze 69 přítomných členů, proti byli tři.

Vedle taxislužby se novela týká veřejné linkové dopravy, jde například o ochranu linek provozovaných v rámci veřejné služby proti komerčním linkám. Umožní nevydat licenci dopravci komerční linky, který by chtěl provozovat komerční dopravu v trase a čase objednaného veřejného spojení a tím by snižoval tržby dopravy spoje objednaného v závazku veřejné dopravy.

Související