Prezident Miloš Zeman prohlašuje, že nedělá žádnou předvolební kampaň. Přesto cestuje po republice a objíždí kraje. Dle jeho slov pouze naplňuje svoje povinnosti hlavy státu, cesty za něj zatím platí kraje. "Najít hranici, co předvolební kampaň je a co už není, je složité," říká František Sivera, člen a zástupce šéfa Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran. Přiznává, že se jeho úřad musí pohybovat v mezích daných zákonem, což v praxi znamená, že jakékoliv pochybení během kampaně se bude řešit až po volbách samotných. Úřad v úterý označil Zemanovy cesty za kampaň a doporučil, aby prezident přestal do regionů jezdit, nebo si návštěvy platil sám.

Prezident tvrdí, že jeho cesty po krajích nemají s kampaní nic společného. Váš úřad má na věc ale opačný pohled. Je možné nějakým způsobem vymezit, co je předvolební kampaň? 

Zákon je poměrně stručný a říká, že je to jakákoliv propagace strany nebo kandidáta. Podrobně se v něm ale nerozebírá, o co jde. Zatím na to není ani žádný výklad, proto jsme přijali takové stanovisko, jaké máme uvedeno na stránkách. Vycházeli jsme z toho, co už jednou soudy vysvětlovaly a dle zvyklostí v zahraničí. Rozumím, že je nalezení hranice složité, zejména u hlavy státu a veřejných činitelů, kteří jsou ve funkcích. Pokud to ale někdo nechtěl, tak měl do zákona uvést, že to tam nepatří.

Hostit Zemana je slušnost, říkají hejtmani. Platí ale prezidentovi kampaň, varují kontroloři

Hrad ovšem prezidentovy návštěvy krajů jako kampaň nevnímá a bude v nich proto pokračovat. Podniknete proti jejich rozhodnutí nějaké kroky?

Prezidentská volební kampaň zatím oficiálně neprobíhá, protože nebyly vyhlášeny volby. V tuto chvíli se k tomu tedy nebudeme stavět nijak. Až budou vyhlášeny volby, tak to můžeme monitorovat a po předložení závěrečné zprávy kandidáta to začít nějak řešit. Bavíme se o věci, která je poměrně daleko. To není jen problém prezidenta, to je problém řady dalších osob kandidujících do sněmovny. Považovali jsme za nutné, aby všichni věděli, jaký je náš názor na věc a aby se podle toho zachovali.

Máte ale nějaké reálné prostředky, kterými by mohl sjednat nápravu a zabránit mísení kampaně s výkonem úřadu?

Nástroje máme dány zákonem. Použít je můžeme až po skončení kampaně, kdy vyhodnotíme, jestli byly výdaje na cesty zohledněny ve výdajích na kampaň, nebo ne.

Není to ale v tomto směru bez účinku? Pokud se po volbách prokáže, že si kandidát dopomohl k výsledku nepovoleným způsobem, tak s tím reálně už nic udělat nemůžete.

Zákon nám vytváří mantinely, v nichž se můžeme pohybovat. Nevím ale, jak to řešit v průběhu kampaně, protože nám zákon žádné pravomoci a nástroje nenabízí.

Bylo by vhodné, aby zákon o vašem úřadu podrobněji definoval kampaň a zároveň vám dal do rukou více prostředků k zásahu?

Nejsem zastáncem podrobných úprav zákonů. Zároveň je to velice čerstvá věc, zákony jsou poměrně nové a ti hráči se s nimi seznamují. Dělat vzápětí změny podle mě není příliš efektivní a nejsem jejich zastánce. Je třeba vytvořit úzus, na kterém bude politická shoda, a po volbách debatovat o věcech, které je nutné změnit nebo upravit. Právě politická shoda je ale nezbytná. Můžeme navrhovat změny, ale nakonec o nich rozhodnou politici.

Pochybnosti o kampani vyvolává i pravidelná přítomnost prezidenta v pořadu na nejmenované televizní stanici. Jak se na tuto věc díváte?

Jsou to domněnky. Jak jsem říkal, volby zatím neprobíhají a v tuto chvíli je to bezpředmětné. Zároveň je to věc, která přísluší spíše Radě pro rozhlasové a televizní vysílání, aby řešili, jestli je tam nějaká rovnost, nebo ne. My jsme zatím řešili jen věci, které se týkají našeho úřadu. Toto do něj podle nás nespadá.

Jak tedy budete postupovat, pokud se prokáže, že kandidát nebo strana vykázali své výdaje jinak, než by podle vás měli?

To jste už příliš daleko. Zatím jsme řešili pouze ustanovení úřadu, aby mohl být funkční, a jednotlivá ustanovení, která jsme se pokusili zobecnit. O tom, jak budeme postupovat, jsme ale zatím nediskutovali.

Máte možnost obrátit se i na soud?

Je to možné, aby se zpřesnily některé výklady. Ne v tom směru, že budeme řešit konkrétní věc soudem. Máme pravomoci, které můžeme využít, a toho, kdo poruší zákon, nějakým způsobem sankcionovat.

Má úřad dostatečný počet zaměstnanců, kteří by kontrolní činnost prováděli? Máte plně obsazeny všechny pracovní pozice, které jste potřebovali?

Musím říct, že zákon o státní službě nám značně zkomplikoval život. Některé pozice obsazujeme teprve teď. Máme poslední dvě pozice, na které se uskutečnilo výběrové řízení, všech 17 pozic bychom měli naplnit v září.

Nezkomplikuje to vaši práci s kampaněmi před vrcholícími sněmovními volbami?

Nejspíše ne. My máme v kompetenci velkou oblast, kterou jsou výroční zprávy. Strany nám je za rok 2017 předloží až následující rok. Kontrola hospodaření politických stran bude tedy probíhat až další rok, tím pádem to není v tuto chvíli zásadní problém.

Vaši pozornost tedy získají kampaně?

Teď se můžeme soustředit na kampaně, volby, zprávy a systematizaci úřadu. Je třeba nastavit procesy, a to chvíli trvá.

Související