Ochranný svaz autorský (OSA) porušuje autorský zákon a odmítá vracet část poplatků, která mu podle zákona nepatří. Na středeční tiskové konferenci v Senátu to řekl místopředseda Svazu místních samospráv (SMS) Jan Sedláček. Senátor Ivo Valenta (za Soukromníky) odhadl, že může jít až o 400 milionů korun, které by OSA měla vrátit obcím i podnikatelům. Ochranný svaz autorský se proti nařčení ohradil.

Sedláček uvedl, že OSA od počátku roku stanovila nový sazebník poplatků, který v některých případech zvyšuje sazby až o 50 procent. Novela autorského zákona, která vstoupila v účinnost k 1. dubnu, podle něj pro letošní rok umožňuje jen zvýšení odpovídající trojnásobku tří po sobě jdoucích ročních hodnot inflace. To podle něj odpovídá hodnotě 4,2 procenta. Svaz může požádat o větší navýšení, když předtím požádá o schválení Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, což se podle Sedláčka nestalo.

OSA uvedla, že přechodné ustanovení v novele zákona, na které se Sedláček odkazuje a které se týká letošního roku, je "legislativní paskvil". "V rámci projednávání novely autorského zákona v Senátu na tuto skutečnost opakovaně upozorňovali právní odborníci s tím, že toto přechodné ustanovení je zcela nevykonatelné s ohledem na právní řád České republiky, především pak stanovení pravomocí a kompetencí jednotlivých státních orgánů," uvedla OSA v tiskové zprávě. Stejné stanovisko podle svazu sdělil senátorům i Úřad pro ochranu hospodářské soutěže a trvá na něm. Svaz také uvádí, že sazby zvyšoval loni v březnu a s novelou autorského zákona to nemělo nic společného.

Některé obce uhradily zvýšené poplatky již na začátku roku, kdy ještě novela se stropem pro jejich růst neplatila. Obce nyní tyto peníze chtějí zpět. "Máme zdokumentované případy, kdy obce žádaly OSA o navrácení poměrné části, kterou zaplatily, a OSA se k tomu vyjadřuje tak, že ty částky nevrátí. My si myslíme, že v této věci OSA zjevně porušuje zákon," řekl Sedláček. Naproti tomu společnost Intergram podle něj poplatky zvýšila jen v nastaveném limitu a také zjednodušila sazebníky.

Novela celkově zavádí princip, že se autorské poplatky mohou zvyšovat pouze o roční inflaci. Případný vyšší požadovaný růst by muselo schvalovat ministerstvo kultury.

Podle senátora Valenty se problém týká i živnostníků a dalších podnikatelů, například hoteliérů. Vyzval je, aby oslovili svaz a žádali vrácení poplatků zpět, a pokud ještě smlouvu na letošní rok nepodepsali, aby trvali na tom, že růst může být jen o 4,2 procenta.