Rovnou hodinu a půl trvalo ve čtvrtek před Obvodním soudem pro Prahu 1 jednání ve sporu Českých drah se Škodou Transportation. Pokud státní dopravce uspěje, výrobce tramvají a vlaků mu bude muset vrátit doplatek více než 1,2 miliardy korun za dvacítku lokomotiv.

Ty Škoda Transportation dodala s více než čtyřletým zpožděním, místo v roce 2009 až na sklonku roku 2013. A vypukl spor o to, kolik tedy mají dráhy skutečně zaplatit.

Zatímco dopravce si nárokoval za zpožděnou dodávku smluvní penále ve výši takřka miliardy korun, Škoda Transportation zase naopak chtěla sumu zvýšit, především o inflaci.

Spor skončil u Rozhodčího soudu, který dal překvapivě zapravdu plzeňskému výrobci a přikázal, aby mu dopravce k původní ceně 2,7 miliardy připlatil další více než miliardu korun. S tím se ale nesmířily České dráhy a rozhodčí nález napadly. A podaly k soudu žalobu, aby jej zrušil.

Je za tím advokát Pokorný

"Flagrantním způsobem byla porušena naše práva," uvedl právník drah Martin Kramář, podle něhož soud rozhodoval jednostranně a vůbec nerespektoval jejich důkazy.

Kramář poukázal zejména na možnou neobjektivitu soudu a evidentní podjatost jednoho z rozhodců. Místopředsedou Rozhodčího soudu je totiž známý advokát Radek Pokorný, který současně zastupuje Škodu Transportation. A rozhodci mu tak mohou jít na ruku.

Jeden z rozhodců pak pracoval pro firmu, která se Škodou Transportation pracuje a dělala posudek v daném případě.

"Magistr Pokorný má možnost minimálně nepřímo ovlivňovat složení rozhodců a vyvíjet tak na ně nátlak," uvedl Kramář. Sám Pokorný již v minulosti tento argument odmítl.

"Tvrzení, že by byli rozhodci ovlivňováni, je už na hraně etiky. Zvážíme, jestli nepodnikneme právní kroky," řekl advokát Škody Petr Málek, který je v Pokorného advokátní kanceláři koncipientem.

Podepsali za nás

Podle Kramáře je nutné celý verdikt přezkoumat. Kromě možné podjatosti napadl i to, že rozhodčí senát sám od sebe - a oproti dříve uzavřeným smlouvám mezi oběma stranami - jménem Českých drah schválil tzv. nahrazením projevu vůle dodatek smlouvy, jímž navýšil cenu lokomotiv o 630 milionů korun. Argumentoval přitom inflací.

"Výrok o nahrazení projevu vůle představuje zjevné překročení pravomocí Rozhodčího soudu, který vytvořil zcela nový vztah mezi stranami," uvedl Kramář. "Rozhodčí soud navíc zcela rezignoval na řádné zjišťování skutkového stavu v oblasti vad lokomotiv," dodal.

Podle právníka Škody Petra Málka ale není co přezkoumávat.

"Žaloba je zcela nedůvodná. Toto je spor mezi dvěma podnikateli a soud nemá právo přezkoumávat rozhodnutí Rozhodčího soudu," uvedl.

A poukázal na to, že rozhodčí doložku si do smlouvy daly samy České dráhy.

"Rozhodčí řízení má být rychlejší než to před soudem, je zde proto omezená možnost přezkumu. Ten se tak může omezit jen na nejzásadnější přešlapy," podotkl.

Byli řádně poučeni?

To, že jeho možnosti jsou omezené, připustil i soudce Jiří Kohoutek. Ten se tak zaměří na to, zda celé rozhodčí řízení proběhlo podle pravidel. A už současně naznačil, jakým směrem se bude ubírat dokazování.

Jako hlavní zmínil otázku, zda byli účastníci rozhodčího řízení řádně poučeni před vynesením verdiktu - to je nutné především v případech nečekaného rozhodnutí. A zda rozhodci byli oprávněni takzvaně nahradit vůli žalovaného - tedy místo Českých drah schválit dodatek o navýšení ceny lokomotiv.

Oběma stranám proto Kohoutek uložil, aby do třiceti dnů předložily veškeré důkazy, a jednání poté odročil na neurčito.