Poslanci ve třetím čtení schválili novelu stavebního zákona, která má být prvním krokem na cestě k růstu českého stavebnictví, jež se navzdory rostoucí české ekonomice nachází v nejhorší kondici za posledních patnáct let. Podle odborníků je krize dána především kvůli zdlouhavým povolováním staveb. Česko dlouhodobě patří mezi země, kde povolení výstavby trvá nejdéle: v Evropě jsou na tom hůř už jen na Slovensku, Kypru a v Moldavsku. V mezinárodním žebříčku Světové banky Česku patří až 130. místo.

Co mění nový zákon

 Jedno řízení namísto tří: V rámci takzvaného koordinovaného řízení bude možné sloučit oddělené posouzení vlivu na životní prostředí, územní řízení a stavební povolení.

 Delší platnost územních plánů: Poslanci prodloužili platnost územních plánů vyhotovených před rokem 2007. Ty měla města aktualizovat do roku 2020. Nově dostanou čas až do konce roku 2022.

 Rychlejší výstavba rodinných domů: Pro výstavbu rodinného domu již nebude nutné žádat o stavební povolení. Nově postačí takzvané rozhodnutí o umístění stavby, které musí úřady vyřídit do 30 dní. Tento postup je možný i nyní, pouze však pro domy o velikosti do 150 m2. Stejně tak již nebude třeba žádat o stavební povolení pro bazény větší než 40 m2.

 Stavba na zahradě bez papírování: Kvůli plotu do výšky dvou metrů, nebude nově nutné žádat o povolení úřady, ani nebude potřebovat svolení sousedů. Výjimku budou tvořit situace, kdy by měl plot sousedit s veřejným pozemkem (například chodníkem).

 Vinné sklepy zlevní:Zatímco nyní zaplatí žadatel za rozhodnutí o umístění stavby i za stavební povolení 30 tisíc korun, podle novely by mohl zaplatit řádově jen tisíce korun.

• Omezení ekologických iniciativ: Novela v rámci povolovacích procesů omezí ekologické spolky. Ty nově nebudou zapojeny do správního řízení, ale budou se účastnit pouze řízení vedených v rámci zákona o ochraně přírody a krajiny.

Jednou z hlavních změn zákona bude možné sloučení stavebního řízení. Dosud musel investor – ať už developer, nebo obec – žádat postupně o posouzení vlivu na životní prostředí, územní rozhodnutí a následně stavební povolení. Úprava zákona nyní umožní tři zmíněné kroky sloučit do jedné žádosti. V jejím rámci budou mít odpůrci možnost pouze jedné žaloby. V současnosti se mohou odvolávat postupně v rámci všech tří fází, což celou věc protahuje a v některých případech spory trvají několik let. Možnost napadnout projekt u jediného úřadu by mohla celou věc zrychlit.

"Pokud v současné době zabere získání povolení na stavbu v některých případech i deset let, novela tuto dobu zkrátí o 50 procent," prohlásila ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová před samotným hlasováním.

Samotní stavaři sjednocení tří klíčových povolení do jednoho oceňují. Upozorňují ale, že jej budou s velkou pravděpodobností využívat spíše menší developeři. U největších projektů, které jsou pro růst stavebního byznysu nejdůležitější, se obávají, že příprava by se oproti dnešku naopak prodražila. Nyní stačí, když se projekt do největších detailů připraví až pro závěrečnou žádost o stavební povolení, kdy už investor vyřešil řadu připomínek. Nyní by však musel takto podrobný projekt udělat hned na začátku. A připomínky by mohly znamenat překopání celého projektu.

"Například u staveb dopravní infrastruktury existuje riziko, že se vynaloží veřejné peníze na projektování stavby ve velkém detailu a poté se v rámci řízení zjistí, že tato varianta není schůdná," vysvětluje prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví Václav Matyáš.

Novela by měla ulehčit výstavbu i obyčejným lidem, kteří si staví rodinný dům, plot či bazén. V případě stavby plotu do výšky dvou metrů nebudou muset na úřad ani získat povolení od sousedů. Také stavbě bazénu či skleníku nebude předcházet obíhání úřadů. Nově namísto stavebního povolení postačí rozhodnutí o umístění stavby. O stavební povolení nebudou muset žádat ani lidé, kteří si staví rodinný dům. To je dnes možné pouze v případech, že plocha stavby nepřesáhne 150 metrů čtverečních. Novela však tento limit ruší. Rozšiřuje také možnosti stavět rodinné domy svépomocí.

Přestože podle stavařů novela může pomoci zkrátit nadměrně dlouhé povolovací procesy a v některých případech ulehčí výstavbu, podle odborníků je v první řadě nezbytné, aby ministerstvo pro místní rozvoj co nejdříve vypracovalo návrh zcela nového stavebního zákona. Podle Hospodářské komory současná novela není dostatečně ambiciózní a neřeší zdaleka všechny problémy, na které podnikatelé dnes a denně poukazují. "Stavební legislativu je třeba nastavit znovu, od začátku s tím, že budou redukovány úrovně nejen povolování, ale rovněž územního plánování. Zásadní redukcí musí projít celý systém dotčených orgánů státní správy, kde nelze rozumně chtít od stavebníka, aby si zajišťoval závazná stanoviska téměř od čtyř desítek různých orgánů státní správy, které mají dílčí kompetence k jejich vydávání," řekl viceprezident Hospodářské komory Michal Štefl.