Zelení vydali na loňské krajské a senátní volby 15 milionů korun. Hospodařili s přebytkem 8,9 milionu korun. Vyplývá to z výroční zprávy o hospodaření, kterou odevzdali Poslanecké sněmovně a zveřejnili na webu.

Na dobrém výsledku jejich hospodaření se podepsalo zřejmě to, že loni dostali zpětně státní příspěvek na činnost, který o rok dříve nezískali, protože nepředložili sněmovně úplnou výroční finanční zprávu o svém hospodaření za rok 2014.

Celkové příjmy strany loni činily 31 milionů korun, z toho 26 milionů strana dostala jako příspěvek ze státního rozpočtu. Z toho příspěvek za rok 2015 činil polovinu – 12,8 milionu korun.

Na členských příspěvcích zelení loni vybrali půl milionu. Na darech získali 4,4 milionu, přičemž největšími dárci byly strany, které nominovaly do voleb společného kandidáta se Stranou zelených.

Výdaje zelených loni činily 22,4 milionu korun, na provozní výdaje šly čtyři miliony, na mzdy 2,5 milionu.

V roce 2015 byla tehdejší Strana zelených mezi sedmi subjekty, které sněmovně nedoložily darovací smlouvy k darům uvedeným ve zprávách za předchozí rok. Hrozilo jí i pozastavení činnosti kvůli tomu, že u několika dárců doložila pouze potvrzení o poskytnutí darů, které vystavila sama. Podle zelených šlo o čtyři podpisy, požadované údaje slíbili neprodleně doplnit.