Stát bude platit školy podle počtu odučených hodin na základě vzdělávacích programů, nikoli pouze podle počtu žáků. Reformu financování regionálních škol přinese novela, kterou ve čtvrtek podepsal prezident Miloš Zeman. Oznámil to jeho mluvčí Jiří Ovčáček.

Změna financování se bude týkat mateřských, základních, středních a vyšších odborných škol, konzervatoří a školních družin, které zřizují kraje nebo obce. Financování soukromých a církevních škol zůstane stejné.

Nyní se podle ministerstva školství výše platby za žáka v konkrétním oboru nebo typu školy liší podle regionů. Krajské úřady totiž přerozdělují peníze z ministerstva školám a každý k tomu přistupuje jinak.

Nově ministerstvo určí, kolik peněz dostane konkrétní škola, financování by se tedy mělo sjednotit. Ministerstvo odhadlo náklady na financování změny pro první rok na 2,5 až pět miliard korun.

Autorské poplatky vzrostou jen o inflaci

Zeman ve čtvrtek podepsal také novelu autorského zákona. Autorské poplatky se podle ní budou moci v budoucnu zvyšovat jen o inflaci. S požadavkem kolektivních správců na jejich větší zdražení bude muset předem souhlasit ministerstvo kultury.

Novela je reakcí na zvýšení poplatků až o polovinu, které loni navrhly Ochranný svaz autorský (OSA) a Intergram a sklidily za to kritiku řady politiků i obcí. Norma kvůli tomu počítá rovněž s tím, že autorské svazy budou muset pro razantní růst autorských poplatků nad trojnásobek inflace v uplynulých třech letech získat dodatečně souhlas Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Spory o výši poplatků mají vyřešit soudy.

OSA se loni rozhodla zvýšit poplatky za autorská práva k hudbě až o 50 procent, DILIA o 25 procent, a to za televize v restauracích. Podle Sdružení místních samospráv by se tak ve velkých městech zvýšily měsíční sazby OSA ze 186 korun na 279 korun, sazby DILIA ze zhruba 135 korun na 168 korun. Celkem to je měsíční zdražení o 127 korun jen za jednu televizi, upozornilo už dříve sdružení. Správci autorských práv zdůvodnili zvýšení tlakem zahraničních kolektivních správců.

Novela také zjednodušuje ohlašování živých hudebních produkcí autorským svazům a otevírá možnosti pro zjednodušené licencování, a tím zlepšení přístupu ke kulturnímu a vědomostnímu bohatství pro jeho využívání v digitálním prostředí. Sněmovna do normy prosadila úlevy pro hudební produkce, na nichž by byly provozovány pouze tradiční lidové skladby bez známého autora.

Mezinárodní daňové úniky

Zamezit mezinárodním daňovým únikům má pomoci novela o mezinárodní spolupráci při správě daní, kterou rovn ěž ve čtvrtek podepsal prezident Miloš Zeman. Norma v reakci na novou evropskou směrnici rozšiřuje automatickou výměnu daňových informací o režim, který se týká předběžných daňových rozhodnutí a předběžných posouzení převodních cen.

Dosud platný zákon obsahuje dva režimy automatické výměny informací. V prvním režimu jsou s jinými státy vyměňovány informace o druzích příjmů a majetku, které jsou pro Generální finanční ředitelství dostupné. Ve druhém režimu jsou s jinými státy vyměňovány informace, které o svých klientech a jejich účtech zjišťují finanční instituce a které následně oznamují správci daně.

Na platy zdravotně postižených půjde více peněz

Státní příspěvky zaměstnavatelům na plat lidí se zdravotním postižením se zvýší. Budou moci dosáhnout až 9500 korun měsíčně místo nynějších 8800 korun. Růst dotací ve čtvrtek stvrdil prezident Miloš Zeman, když podepsal novelu o zaměstnanosti, předloha míří i na zneužívání dočasného vysílání pracovníků do ciziny.

Na příspěvky má nárok zaměstnavatel, který na chráněných pracovních místech zaměstnává víc než polovinu lidí se zdravotním postižením z celkového počtu pracovníků. Zvýšení dotace má kompenzovat letošní růst minimální mzdy na 11 000 korun měsíčně. Zaměstnavatelé by se bez změny výše příspěvku potýkali se zvýšením osobních nákladů.

Minimální mzda vzrostla od ledna. Od stejného termínu by se měly zvýšit i příspěvky zaměstnavatelům navzdory tomu, že předloha nebude účinná včas. Zajistí to přechodné ustanovení.