Ministr zahraničí Lubomír Zaorálek se dnes ohradil proti hlavnímu článku Hospodářských novin na titulní straně s titulkem "Zaorálek: Omezme volný pohyb v unii". Ministr v rozhovoru skutečně neřekl větu "Omezme volný pohyb v unii", ale hovořil o omezení volného pohybu pracovních sil.

Volný pohyb občanů členských zemí EU v redakci Hospodářských novin chápeme tak, že je složen z volného cestování přes hranice a volného pohybu za prací. Omezení či regulaci volného pohybu za prací jsme chápali jako částečné omezení volného pohybu občanů EU a použili titulek, který vyšel dnes na titulní straně HN.

Pokud to v někom vyvolalo dojem, že by se měly obnovit hraniční kontroly, tak se za to ministrovi zahraničí Lubomíru Zaorálkovi i čtenářům omlouváme.

Redaktoři Hospodářských novin se s ministrem zahraničí Lubomírem Zaorálkem sešli minulý týden a během rozhovoru mu položili několik otázek, které se týkaly brexitu a jeho příčin. V této souvislosti ministr hovořil o tom, že jedním z důvodů, proč Britové hlasovali pro odchod z EU, byla touha mít stát, který musí mít právo kontrolovat množství lidí přicházejících na jeho území. "Když k vám přijdou dva miliony lidí z Východu, kteří vám berou, práci a řadu dalších věcí, tisíckrát můžete vlastní občany přesvědčovat, ať si na to zvyknou. Oni to nevezmou, protože jste to prostě přepískli a neřekli jim pravdu."

Na následnou otázku "Takže volný pohyb osob musí mít určitá omezení?" ministr reagoval: "My sice mluvíme o tom, že musíme respektovat volnost pohybu a další věci, kvůli kterým se budeme chtít obrazně řečeno ukřižovat, ale výsledek bude ten, že se kvůli těmto našim zásadám může Evropská unie rozpadat. Britové nám jasně řekli, že prostě nesouhlasí s tím, aby neměli kontrolu nad tím, když jim přijdou dva miliony lidí. A co řeknou občané, je klíčové."

Ministr hovořil o volném pohybu pracovních sil a z jeho odpovědí vyplynulo, že v zájmu udržení EU podporuje myšlenku pracovní trh omezit nebo - jak říká - regulovat.

To potvrzuje i v dnešní reakci. "Poukazoval jsem na to, že musíme rozumně regulovat pohyb pracovní síly, bojovat proti politice levné práce. Volný pohyb osob je základem EU, musíme se ale zamyslet, jak regulovat pracovní trh, jak bojovat proti sociálnímu dumpingu, aby jednotný trh nešel proti občanům EU."

Martin Jašminský

šéfredaktor Hospodářských novin


Dále zveřejňujeme příslušnou část rozhovoru s ministrem zahraničí Lubomírem Zaorálkem:

Co jsme dělali špatně?

Pravděpodobně jedním z důvodů, proč Britové hlasovali pro odchod z EU, byla touha mít stát, který musí mít právo kontrolovat množství lidí přicházejících na jeho území.

Když vám přijdou dva miliony lidí z Východu, kteří vám berou práci, sociální dávky a řadu dalších věcí, tisíckrát můžete vlastní občany přesvědčovat, ať si na to zvyknou.

Oni to nevezmou, protože jste to prostě přepískli a neřekli jim pravdu.

Takže volný pohyb osob musí mít určitá omezení?

My sice mluvíme o tom, že musíme respektovat volnost pohybu a další věci, kvůli kterým se budeme chtít obrazně řečeno ukřižovat, ale výsledek bude ten, že se kvůli těmto našim zásadám může Evropská unie rozpadat.

Britové nám jasně řekli, že prostě nesouhlasí s tím, aby neměli kontrolu nad tím, když jim přijdou dva miliony lidí. A co řeknou občané, je klíčové.

Kdybychom se přesunuli z Velké Británie do České republiky, tak u nás debatujeme nad tím, jak moc bychom měli přijímat zahraniční dělníky. 

Nejde o černobílou debatu. Stál bych o to, abychom preferovali kvalifikovanou pracovní sílu. Já nevidím smysl v tom, dovážet například šičky a podobné profese, a tlačit tak na to, aby byla co nejnižší mzda. V tom mají odbory pravdu. Podnikatelé zase mají pravdu, že demografický vývoj je takový, jaký je, a je vidět, že je u nás nedostatek pracovní síly.

Ale na to se musí odpovědět promyšlenou migrační politikou, která se musí provádět tak, abychom se jednou neocitli v situaci Nizozemska nebo Německa, protože vytváření komunit přináší problémy. Příklady těchto zemí jsou pro nás zajímavou a dobrou zkušeností, kterou bychom neměli opakovat. Jestliže nám hrozí nedostatek pracovních sil, tak to musíme dělat tak, abychom měli možnost si pracovníky vybírat. A musíme to dělat způsobem, abychom tu pak neměli komunity, se kterými si nebudeme vědět rady.

Jste pro omezení počtu lidí, kteří k nám přicházejí a budou přicházet z jiných zemí?

Já bych stál o to, Brity udržet na palubě. Měli jsme s nimi hledat domluvu, protože pro nás má svou cenu, že jsou součástí EU. Já bych hledal kompromisy v údajných principech EU, hledal bych cestu, abychom se s Brity udrželi pohromadě. Proč existuje stát? Aby zajistil bezpečnost, aby měl kontrolu nad tím, kdo do země přichází. A dnes vám občané neuznají to, že nějaká síla mimo tento stát bude něco diktovat.

U nás je podobná situace, lidé si myslí, že nám nikdo nemůže předepisovat, koho máme mít v naší zemi, a my vůli lidí musíme respektovat. Nechceme-li, aby se nám vztah k EU rozpadl.