Deset fakultních nemocnic by se od příštího roku mohlo přeměnit na novou právní formu univerzitní nemocnice. Tyto nemocnice by měly uzavřenu smlouvu o spolupráci s vysokou školou, jejíž studenti se budou v nemocnicích vzdělávat. Počítá s tím návrh zákona o univerzitních nemocnicích, který ve středu schválila vláda, informoval ministr zdravotnictví Miloslav Ludvík (ČSSD). Předpis má podporu rektorů, naopak výhrady k němu mají odbory i České lékařská komora.

Nemocnice, které by mohly být univerzitní

Fakultní nemocnice Brno

Fakultní nemocnice Hradec Králové

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

Fakultní nemocnice Olomouc

Fakultní nemocnice Ostrava

Fakultní nemocnice Plzeň

Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně

Fakultní nemocnice v Motole

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha

Univerzitní nemocnice by měly být právnickou osobou, kterou bude možné ustavit a zrušit pouze zákonem. Jejím statutárním orgánem bude ředitel jmenovaný a odvolávaný ministrem zdravotnictví. "Univerzity získají vliv v zařízeních, kde se vzdělávají noví lékaři," napsal na Twitteru po schválení předpisu Ludvík. Zákonem se nyní bude zabývat parlament.

Ludvík si od předpisu slibuje, že přinese transparentnější a efektivnější řízení veřejných nemocnic. "A stabilizaci základní sítě nemocničních zařízení pro poskytování té nejkvalitnější zdravotní péče pro české pacienty," uvedl v tiskové zprávě.

Vedle statutárních orgánů počítá zákon také s radou univerzitní nemocnice a akademickou radou, v nichž bude mít zástupce i vysoká škola, se kterou bude mít nemocnice uzavřenu smlouvu. Nemocnice bude hospodařit s majetkem, který na ni stát převede, a výnosy bude moci použít pouze na úhradu nákladů spojených se svou činností.

Rektoři si od návrhu slibují, že se univerzity budou moci podílet na rozhodovacích procesech ve spolupracujících nemocnicích, což nyní není možné. Chtějí ale, aby do doby přeměny nemocnic byly vyřešeny finanční problémy některých zdravotnických zařízení.

K zákonu má výhrady Česká lékařská komora, na posledním jednání jej odmítla i tripartita. V minulosti k němu mělo připomínky také ministerstvo financí, některé z nich i nadále trvají. Financím se například nelíbí to, že by výnosy z prodeje majetku byly příjmem nemocnice. V příštích letech je naplánován prodej asi za dvě miliardy korun.

Vláda se v koaliční smlouvě zavázala, že přijme zákon o veřejných neziskových nemocnicích. Návrh, který zdravotnickým zařízením umožňoval daňové úlevy a zajišťoval smlouvu se zdravotními pojišťovnami, ale byl kvůli kritice ministrů stažen z prosincového jednání kabinetu. Následně ministerstvo připravilo normu, která se má týkat jen univerzitních nemocnic.