Národní galerie (NG) v Praze v pondělí uzavřela novou smlouvu o ostraze svých šesti objektů i uměleckých děl se společnostmi G4S a Indus. "Noví dodavatelé od úterý 28. února, kdy se výstavní prostory Národní galerie znovu otevřou pro návštěvníky, zajistí kompletní služby," uvedla NG na webu. Své objekty NG o víkendu uzavřela kvůli sporům s bezpečnostní agenturou ABAS IPS Management.

Nová dohoda je uzavřená na rok, během něj NG vypíše výběrové řízení. Poté, co z něj vzejde nový dodavatel bezpečnostních služeb, začne pro G4S a Indus běžet dvouměsíční výpovědní lhůta. Zatím budou střežit majetek spravovaný NG "na základě pečlivého průzkumu trhu v rámci takzvaného jednacího řízení bez uveřejnění. Toto řešení umožňuje platná legislativa v krizové situaci, do které se Národní galerie v Praze dostala kvůli odstoupení od smlouvy minulým poskytovatelem, firmou ABAS," uvedla galerie. 

Agentura ABAS, která zajišťovala ostrahu NG od října, tvrdí, že jí NG dluží peníze. Proti tvrzením ředitele NG Jiřího Fajta, že při její ostraze byla poškozena vystavená díla a ostraha měla fyzické konflikty s návštěvníky, se ohrazuje. Chce se bránit právními kroky. NG říká, že firma neplnila své závazky, zaměstnanců nechodilo do práce tolik, kolik by mělo. Pokud by firma nevypověděla smlouvu, byl Fajt připraven ji ukončit.

S firmou, která loni vzešla z velkého tendru vypsaného MK, spolupracují také třeba Národní muzeum, Národní divadlo, Uměleckoprůmyslové muzeum a další příspěvkové organizace. Potíže s agenturou měly i Národní technické muzeum či Galerie Rudolfinum, jak potvrdil její ředitel Petr Nedoma. Firma vyhrála tendr na základě nabídky nejnižší ceny. Byť se tak často děje v mnoha oborech, v resortu kultury odborníci užití tohoto kritéria jako určujícího považují za sporné vzhledem ke specifičnosti činností, jež se na základě zakázky odvádějí.

Ministerstvo kultury na dotaz ČT uvedlo, že galerii doporučí uzavřít smlouvu s dodavatelem, který vzejde z jednacího řízení bez uveřejnění "na dobu nezbytně nutnou, tedy do řádného vysoutěžení těchto služeb". Také uvedlo, že prověří, jak pracuje agentura v dalších příspěvkových organizacích, kde ostrahu zajišťuje.

V dočasné smlouvě i v té, jež bude výsledkem tendru, bude podle Fajta klauzule, že pracovníci ostrahy přejímají umělecká díla a prostory do své péče. "To ABAS neměl, na rozdíl od předchozích smluv, které NG s jinými firmami na ostrahu měla," řekl. Mělo by se tak předejít mimo jiné možnému poškození děl.

V 90. letech zajišťovali ostrahu NG její zaměstnanci, později se začaly tyto služby zajišťovat zvenčí; podle Fajta to služby prodražuje. Je zastáncem předchozího modelu, neboť galerie tak může své zaměstnance efektivněji úkolovat. Nepředpokládá ale, že by mohl počet zaměstnanců natolik zvýšit, aby to bylo možné.