Zavádění evropského systému řízení železniční dopravy na české tratě vázne. Zabezpečení ETCS má jen 22 kilometrů tratí, přitom loni to podle původních plánů ministerstva dopravy mělo být víc než 1300 kilometrů. V pondělí to oznámil Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ). Poukázal také na to, že u komunikačního systému GSM-R vznikl monopol jednoho dodavatele. Za zpoždění u ETCS může dřívější vedení resortu a také pomalý vývoj technologie, uvedlo ministerstvo dopravy.

NKÚ prověřoval budování železničních systémů v letech 2009 až 2016, zkontroloval šest projektů dohromady za víc než 2,1 miliardy korun.

Systémy GSM-R a ETCS má Česko podle EU zavést na více než 2600 kilometrech tratí, v případě komunikačního systému GSM-R bylo v době kontroly hotovo téměř na 1750 kilometrech.

"Na zpoždění se podepsalo i to, že ministerstvo dopravy nevytvořilo závazný harmonogram pro zavádění těchto systémů. Aby měly systémy předpokládaný efekt, musí vzniknout oba," uvedl NKÚ.

Podle Správy železniční dopravní cesty (SŽDC) způsobují zaostávání technologie ETCS za systémem GSM-R technologické důvody. Zatímco GSM-R je autonomním systémem, který je nezávislý na okolních systémech a je možné jím vybavit i tratě se starším zabezpečovacím systémem, u ETCS tomu tak není. ETCS je třeba přímo navázat na provozovaná zabezpečovací zařízení. Některé starší typy zabezpečovačů je proto nejdříve nutné vyměnit za modernější, uvedl správce železniční infrastruktury.

V současné době se ETCS zavádí v úseku Petrovice u Karviné - Přerov - Břeclav. Zároveň SŽDC připravuje výběrové řízení na pokrytí tratí v úseku Kralupy nad Vltavou - Praha - Kolín a Přerov - Česká Třebová v březnu a dubnu letošního roku.

Na dřívějším pomalém zavádění evropských systémů se negativně podepsalo především zastavení přípravy dopravních staveb v letech 2010 až 2011, kdy ministerstvo dopravy vedl Vít Bárta, uvedl mluvčí ministerstva Tomáš Neřold. "Zpoždění navíc nabral i samotný vývoj a testování technologie ETCS, což brzdí plány EU nejen v České republice, ale i v ostatních státech," dodal. Podle něj je ale nyní na konci přípravy několik významných staveb na páteřních tratích, které bezpečnostní systém zavádějí.

NKÚ upozornil, že není jasné, kolik bude zavedení evropských systémů stát.

Na základě odhadů dílčích cen stanovených ministerstvem dopravy lze cenu odhadovat na desítky miliard korun.

Přínosy pro železniční dopravu přitom ministerstvo nebude moci vyhodnotit, protože pro posouzení stanovilo nevhodné indikátory. Podle Neřolda byla účelnost systémů standardně posouzena "na základě studie proveditelnosti a platných metodik" a odhadovat jejich přesnou cenu na roky až desítky let dopředu není při vývoji technologií reálné.

Monopol u systému GSM-R vznikl podle NKÚ pro výherce pilotního projektu z roku 2005. "Na vzniku tohoto monopolu se mohly podepsat podmínky a specifické technické požadavky, které Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) v zakázkách stanovila," uvedl kontrolní úřad.

Poukázal na to, že u dvou ze čtyř prověřovaných projektů GSM-R byl jediný uchazeč, u ostatních se přihlásili dva zájemci, ačkoliv zadávací dokumentaci si jich vyzvedlo až deset. Celkově šlo v rámci kontrolovaných projektů o zakázky za více než 1,9 miliardy korun, uvedl NKÚ. Kontroloři také zjistili, že SŽDC v některých případech nevypsala soutěž na mobilní telefony GSM-R, ale nakupovala je přímo od dodavatele projektů, přestože pro to nebyl důvod.

Ministerstvo dopravy uvedlo, že u všech zakázek projektů GSM-R provedlo kontroly zadávacích řízení.

Zjistily se některé nesrovnalosti jako neprodloužení lhůt a nepřiměřené kvalifikační předpoklady. "V současnosti je u soutěží na projekty GSM-R v souvislosti s čerpáním evropských prostředků nastavena spolehlivá kontrola," oznámil mluvčí Neřold.

Systémy GSM-R a ETCS mají zajistit bezpečný a nepřerušovaný provoz na českých tratích dopravcům transevropského železničního systému. Komunikační systém GSM-R je obdobou veřejné mobilní sítě s některými specifiky pro železniční dopravu, zabezpečovací systém ETCS předává informace a pokyny strojvedoucímu a v případě potřeby umožňuje převzít kontrolu nad vlakem. Zavedení těchto systémů má také umožnit vstup dalších dopravců na český železniční trh.