Diplomat Štefan Füle bude kandidátem České republiky na místo generálního tajemníka Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE) pro nadcházející tříleté funkční období. Vláda to ve středu vzala na vědomí.

Mandát současného šéfa OBSE Lamberta Zaniera skončí 30. června.

Čtyřiapadesátiletý Füle nyní působí na ministerstvu zahraničí jako zvláštní zmocněnec ministra pro OBSE.

Podle ministra zahraničí Lubomíra Zaorálka (ČSSD) by v čele OBSE mohl zúročit bohaté zkušenosti a znalost bezpečnostní problematiky.

"Štefan Füle ve všech svých dosavadních funkcích dokázal, že je cílevědomým diplomatem a efektivním manažerem s výbornou znalostí bezpečnostní problematiky. Umí zřetelně formulovat celoevropské zájmy a budovat vztahy s partnery," komentoval výběr českého kandidáta ministr zahraničí Lubomír Zaorálek.

Pokud by se Füle stal generálním tajemníkem, chce rozvíjet schopnost OBSE obnovovat důvěru a bezpečnost v Evropě.

"OBSE, největší regionální organizace na světě, je místem pro dialog i v těch nejsložitějších podmínkách a konfliktech. Je organizací, kde k evropské bezpečnosti přistupujeme nejen z hlediska vojenského, ale i ekonomického a lidskoprávního," popsal úlohu organizace.

Jmenování generálního tajemníka OBSE podléhá jednohlasnému schválení Ministerskou radou OBSE. Vyjednávací proces o volbě nového generálního tajemníka povede Rakousko, které je v roce 2017 předsednickou zemí OBSE. O novém generálním tajemníkovi by členské země měly rozhodnout ve druhém čtvrtletí roku 2017.

Kromě řady diplomatických misí Füle vykonával také funkci ministra pro evropské záležitosti a prvního náměstka ministra obrany. V letech 2010 až 2014 byl evropským komisařem zodpovědným za rozšíření a sousedskou politiku.

Vláda měla ve středu Füleho nominaci na programu již počtvrté, naposledy její projednávání přerušila před týdnem.

OBSE sdružuje 57 zemí včetně Ruska a Spojených států. Vznikla jako nástupce Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě. Snaží se přispívat k prevenci ozbrojených konfliktů a podporuje demokratické vládnutí. OBSE pravidelně vysílá své pozorovatele k volbám, monitoruje průběh válečných konfliktů a dohlíží na dodržování lidských práv.

Mise OBSE pomáhají také s poválečnou obnovou. Rozhodnutí, která její členské státy přijmou, jsou závazná pouze politicky, nikoliv právně.

Podle analytika Asociace pro mezinárodní otázky (AMO) Víta Dostála je dnes významná v tom, že jako jediná udržuje dialog Západu s Ruskem. Füleho kandidaturu proto podle něho mohlo ztěžovat to, že patřil ke čtveřici českých politiků, kteří figurovali na seznamu osob, jež Moskva považovala za nežádoucí na území Ruska. Český diplomat však na tomto seznamu již není. "O seznamu, a tedy přesném datu má informace pouze ruská strana, od září minulého roku nicméně vím, že na něm nefiguruji," řekl Füle.