Ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová (ČSSD) nesouhlasí se způsobem prodeje bytů v Písnici firmou ČEZ. Společnost by měla zohlednit sociální hledisko a neorientovat se pouze na ekonomické aspekty.

Vyplývá to z dopisu ministryně advokátu Petru Novotnému, který zastupuje obyvatele Písnice sdružené v iniciativě Moje Písnice. ČEZ prodává přes 700 bytů formou veřejné soutěže. Lhůta pro podání nabídek skončila 2. prosince. Radnice Praha-Libuš žádala o prodloužení termínu, ČEZ jí nevyhověl.

"Domnívám se, že podniky s převážným vlastnickým podílem státu by měly být zastánci principu, který v podnikání zohledňuje i sociální hledisko. Jednostranná orientace takové firmy na ekonomické aspekty nemůže převážit v situaci, kdy by případný vyšší zisk byl spojen s výrazně negativními sociálními a environmentálními dopady," uvedla Marksová s tím, že chápe obavy nájemníků bytů. Své stanovisko poslala i předsedovi představenstva ČEZ Danielu Benešovi.

Na situaci se Marksová dotazovala na ministerstvech financí a průmyslu a obchodu. Dostalo se jí informací, že firma se musí řídit zákony o obchodních společnostech a družstvech a že stát nemůže udělovat představenstvu žádné konkrétní pokyny.

ČEZ nabízí byty v odhadní ceně 1,2 miliardy. Praha předminulý týden radnici Praha-Libuš nabídla bezúročnou půjčku, aby mohla byty koupit. Radnice vyžadovala více času, ČEZ ale soutěž neprodloužil.

Zájemci o byty posílali nabídky investiční a realitní společnosti Naxos. Jejich počet společnost neuvedla. Vítěz by měl být znám během několika týdnů.

Soubor panelových domů se 36 vchody tvoří větší část sídliště, které je nedaleko budoucí stanice metra D Písnice. Domy byly postaveny v letech 1987 až 1990 a jsou po částečné rekonstrukci. Předmětem prodeje je i bytový dům v Bělocerkevské ulici v Praze 10. Nájemníci tvrdí, že měli slíbeno, že si budou moci byty odkoupit.

Majoritním akcionářem ČEZ je stát, který drží přes ministerstvo financí zhruba 70 procent akcií.