Česká republika by měla provést zásadní reformy, aby posílila prevenci korupce mezi zákonodárci, soudci a státními zástupci. Vyzvala k tomu ve středu protikorupční skupina Rady Evropy (GRECO), podle které by Česko mělo zvýšit také transparentnost celého legislativního procesu. Zvlášť by se mělo soustředit na regulaci lobbování. Zpráva zároveň vítá současné snahy o posílení nezávislosti státních zástupců.

Česká pobočka Transparency International (TIC), což je nevládní organizace zaměřená na boj s korupcí, považuje výhrady GRECO za oprávněné, soudí však, že skupina by se měla věnovat i podnikatelskému prostředí.

Skupina GRECO, která v minulosti vydala sérii doporučení, jak by Česko mělo postupovat v boji s korupcí, ve své nejnovější zprávě doporučila českým úřadům, aby zavedly pravidla pro poslance, jak postupovat při styku se zájmovými skupinami, které se snaží ovlivnit tvorbu zákonů ve svůj prospěch. Cílem těchto pravidel by mělo být zvýšení transparentnosti celého legislativního procesu.

Zlepšit by se měla podle odborníků Rady Evropy také pravidla pro majetková přiznání poslanců. Za krok správným směrem v tomto ohledu označili zákon o střetu zájmů, kterým se v současnosti český parlament zabývá. Zároveň ale skupina GRECO vyzvala Česko, aby zlepšilo dohled a vymáhání pravidel daných zákonem.

Pracovat by Česká republika podle skupiny Rady Evropy měla také na pravidlech náboru a kariérního postupu soudců. Více transparentnosti by měly úřady vnést do procesu výběru nejvyššího státního zástupce a dalších vedoucích pracovníků státních zastupitelství. Jejich odvolání by mělo být možné jen na základě výsledků disciplinárního řízení. Zároveň zpráva vítá současné snahy o posílení nezávislosti státních zástupců, ale i jejich odpovědnosti.

%insert_attachment[59522200] priloha.html%

GRECO také doporučuje, aby parlament, soudy a státní zastupitelství přijaly etické kodexy, které by poskytly návod na to, jak se chovat v případě konfliktu zájmů. Doplnit by je měla i praktická opatření jako školení či poradenství.

Podle ředitele TIC Davida Ondráčky jsou pravidelné zprávy protikorupční skupiny Rady Evropy užitečné, mají totiž motivovat země ke změnám. Ondráčka řekl, že skupina "dobře čte situaci" a že souhlasí s jejími výhradami vůči ČR. Současně ale připomněl, že v některých oblastech se daly věci do pohybu, například ohledně zveřejňování majetkových přiznání politiků nebo větší transparentnosti legislativního procesu. Na druhou stranou jiné věci podle něj skončily "v šuplíku", například se rezignovalo na regulaci lobbingu, skeptický je i ohledně přijetí nového zákona o státních zastupitelstvích.

Ondráčka by ale také rád viděl, kdyby GRECO vyvíjela větší tlak na zprůhlednění podnikatelského prostředí, aby byli známi koneční vlastníci firem. "Aby bylo možné efektivně bránit tomu, aby se firmy s nejasnými majiteli ucházely o státní zakázky a dotace, a aby bylo možné efektivně řešit daňové úniky," doplnil ředitel TIC. Podobný problém se podle něj řeší v celé Evropě.

Česko by mělo do konce ledna 2018 podat skupině GRECO zprávu, která bude obsahovat seznam opatření přijatých v reakci na aktuální zprávu. Ve druhé polovině téhož roku je skupina zhodnotí v nové zprávě.

Skupina GRECO sdružuje kolem 40 států. Zřídila ji Rada Evropy v roce 1999 za účelem monitorování států v oblasti dodržování antikorupčních standardů.