Češi patří k největším konzumentům alkoholu. Potvrzují to nově zveřejněné statistiky Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD), které vycházejí většinou z údajů za rok 2014.

Mezi 35 členskými státy skončila Česká republika na druhém místě s 11,9 litru prodaného čistého alkoholu na osobu za rok. Vyšší spotřebu než Česko má už jen Rakousko - o pouhé tři desetiny litru více.

Ještě v roce 2000 přitom byli Češi v obdobném porovnání až desátí. Prodej a spotřeba alkoholu v tuzemsku od té doby sice stouply pouze nepatrně, ale v jiných zemích citelně poklesly - u Irska dokonce o více než tři litry na osobu za rok.

Průměr v rámci OECD činí 8,9 litru na osobu ročně, zatímco ještě v roce 2000 to bylo o více než půl litru více.

Naopak nejméně alkoholu se kupuje v Turecku (1,5 litru na osobu ročně) a v Izraeli (2,7 litru), což je zřejmě ovlivněno i náboženskými a kulturními důvody.

Analýza OECD založená na individuálních datech zároveň říká, že muži nižšího socio-ekonomického postavení tíhnou k mnohem vyšší konzumaci alkoholu než muži s lepším společenským postavením, zatímco u žen je to naopak.

Problémem Česka je podle Národního protidrogového koordinátora Jindřicha Vobořila to, že je zde alkohol extrémně dostupný, a to i mládeži, navíc levně. "Podle Světové zdravotnické organizace svou roli hraje také cenotvorba - alkoholické nápoje v ČR jsou levné, levnější než voda především v restauracích, kde se jich konzumuje přibližně polovina," doplňuje Vobořil.

Konzumace alkoholu u lidí straších 15 let v zemích OECD a dalších vybraných státech.

Konzumace alkoholu u lidí starších 15 let v zemích OECD a dalších vybraných státech. Zdroj: OECD

Podle loňské studie výzkumné agentury GfK Austria má problém s nadměrným pitím 200 tisíc Rakušanů. "Faktem je, že konzumace alkoholu je tu vysoká a je usídlená přímo ve středu společnosti," říká Rudolf Bretschneider z GfK Austria.

Statistiku podle Vobořila zřejmě ovlivňuje to, že Rakousko má relativně málo obyvatel a přitom je významným producentem vína i piva. 

"Konzumaci alkoholu" definuje OECD jako roční prodej čistého alkoholu v litrech na osobu starší patnácti let. Národní statistiky nicméně mohou být ovlivněny tím, že nezahrnují černý trh nebo domácí pálení, což v některých zemích představuje významný podíl v konzumaci alkoholu.

Konzumace alkoholu u lidí starších 15 let v zemích OECD:

Země Průměr na osobu (rok 2014)
1. Rakousko 12,2 litru
2. Česká republika 11,9 litru
3. Estonsko 11,7 litru
4. Francie 11,5 litru
5. Irsko 11 litrů
6. Lucembursko 11 litrů
7. Slovinsko 10,9 litru
8. Německo 10,9 litru
9. Maďarsko 10,6 litru
10. Polsko 10,5 litru
11. Portugalsko 10,3 litru
12. Lotyšsko 10,2 litru
13. Slovensko 10,1 litru
14. Belgie 9,8 litru
15. Španělsko 9,8 litru
16. Austrálie 9,7 litru
17. Švýcarsko 9,5 litru
18. Dánsko 9,4 litru
19. Velká Británie 9,4 litru
20. Nový Zéland 9,1 litru
21. Korea 9 litrů
22. USA 8,9 litru
23. Finsko 8,8 litru
24. Nizozemí 8,4 litru
25. Kanada 8 litrů
26. Chile 7,9 litru
27. Řecko 7,4 litru
28. Švédsko 7,2 litru
29. Japonsko 7,1 litru
30. Island 6,3 litru
31. Itálie 6,1 litru
32. Norsko 6,1 litru
33. Mexiko 5,5 litru
34. Izrael 2,6 litru
35. Turecko 1,5 litru
Zdroj: OECD