Generální finanční ředitelství dostalo od antimonopolního úřadu pokutu 1,3 milionu korun, a to za zadávání 14 veřejných zakázek bez otevřené soutěže. Zakázky se týkaly softwaru. Platnost pokuty nyní potvrdil předseda ÚOHS Petr Rafaj. Pokuta je pravomocná.

Finanční ředitelství postupovalo jen formou jednacího řízení bez uveřejnění. Podmínky pro tento jednodušší postup ale nebyly splněny. "Postup zadavatele mohl v každém jednotlivém případě podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky," uvedl Rafaj.

Podle něj finanční ředitelství neprokázalo, že by zakázky mohla dělat jen jediná oslovená firma. "Zadavatel pro prokázání důvodu k uplatnění výjimky umožňované zákonodárcem nepředložil žádné technické důvody ani relevantní objektivní důkazy," uvedl Rafaj.

Generální finanční ředitelství mělo podepsanou smlouvu se společností Konzulta. Zakázky souvisely s vývojem a aktualizací softwarového programu pro výuku a testování znalostí pracovníků a softwarové knihovny.

Podle Generálního finančního ředitelství byl pro to všechno ale důvod. Realizací těchto 14 zakázek prý navázalo na projekt TaxTest, který byl zahájen ještě před vznikem finančního ředitelství. "Ze strany dodavatele systému nikdy nedošlo k převodu výhradních práv," uvedla mluvčí Petra Petlachová. Aby byl software funkční, přistoupilo finanční ředitelství ke kritizovanému jednacímu řízení bez uveřejnění.

Když antimonopolní úřad kontrolu zahájil, finanční ředitelství už daný systém neprovozovalo - s dodavatelem softwaru ukončilo spolupráci.

"Pokračování v projektu TaxTest i po vzniku Generálního finančního ředitelství bylo výsledkem rozhodnutí minulého vedení úřadu, na které bylo v souvislosti s tímto systémem podáno trestní oznámení," dodává Petlachová.