V sobotu bude spuštěna Centrální evidence přestupků, která má přinést tvrdší postihy recidivistů. Za opakované přestupky bude hrozit vyšší pokuta. Údaje o přestupcích se budou v evidenci uchovávat pět let. Na tiskové konferenci to v pátek oznámil ministr spravedlnosti Robert Pelikán. Údaje se do evidence začnou zapisovat od 1. října, přestupky spáchané před tímto termínem v ní uvedené nebudou.

Cílem evidence je přísnější a účinnější trestání recidivy vybraných závažnějších druhů přestupků. Podle ředitelky Rejstříku trestů Radky Paulové půjde o přestupky proti veřejnému pořádku, občanskému soužití a majetku. "Jsou to nejzávažnější přestupky z hlediska páchání," vysvětlila Paulová.

Recidivistům se o polovinu zvýší horní hranice pokuty, kterou je za přestupek možno uložit. Třeba za opakovanou drobnou krádež by tak zloděj místo pokuty do 20 tisíc korun musel zaplatit až o 10 tisíc korun více. Orgány v Česku podle Paulové pravomocně každý rok rozhodnou o zhruba 500 tisících přestupcích.

Druhým hlavním cílem evidence je podle Paulové to, že různé orgány budou mít lepší přehled o pachatelích přestupků. "Nyní jsou informace pouze roztříštěné a není možné zjistit, jestli se osoba nedopustila přestupku v jiném místě," uvedla Paulová. V evidenci budou moct údaje získat například městské úřady, policisté, státní zástupci či soudy. Výpis z rejstříku se svými informacemi budou moct získat i občané na základě podané žádosti.

HNDomácí na Twitteru

Domácí rubriku Hospodářských novin  najdete také na Twitteru.

Do nového registru se budou zapisovat přestupky v oblasti ochrany majetku před alkoholismem a jinými toxikomaniemi, přestupky proti veřejnému pořádku, občanskému soužití a majetku, na úsecích zemědělství a myslivosti či obrany České republiky. Podle Pelikána jde o přestupky, které nejsou trestným činem a jejich evidování má smysl. "Zejména jde o přestupky proti majetku a proti veřejnému prostředku. Drobné krádeže, poškozování věcí, strkanice, rvačky a výtržnosti," vyjmenoval Pelikán.

Evidence vznikla na základě nového zákona o Rejstříku trestu z loňského srpna. Evidenci vytvořila společnost CCA Group a.s. za celkovou cenu 8,5 milionu korun. Podle Paulové před spuštěním nejsou žádné problémy. "Bude moct být spuštěn," uvedla v pátek Paulová.