Vysoké školy zřejmě pro příští rok získají dalších 290 milionů korun, takže budou mít stejně jako v roce 2015, tedy více než 21 miliard korun. Ministryně školství Kateřina Valachová (ČSSD) řekla, že to vyjednala s ministerstvem financí. Vláda by to měla schválit při projednávání rozpočtu příští týden.

Ve srovnání s květnovým návrhem ministerstva financí tak vysoké školy získaly navíc 1,29 miliardy korun. Ve srovnání s předchozími lety to neznamená podstatné zvýšení objemu peněz, které mají k dispozici.

"Znamená to jenom mírné navýšení proti stávajícímu faktickému stavu. V řádu desítek milionů," uvedla ministryně.

Považuje ale za výrazné zlepšení, že tentokrát jsou peníze pro vysoké školy kompletně zahrnuty přímo v rozpočtu. "Nedochází k žádnému paběrkování ani k rozdělení na menší částky během roku. Od toho si slibuji, že vysoké školy budou stabilizovány a že zajistí celý akademický rok na tuto částku," řekla Valachová.

Díky vyjednaným 290 milionům plánuje, že bude při rozdělování peněz vysokým školám vázat deset procent na kvalitu. S univerzitami to má prý předjednáno.

Pro rok 2018 chce mířit na to, aby vysoké školy měly osmnáctiprocentní podíl na výdajích resortu školství. Vzhledem k rostoucím výdajům na regionální školství i sport ale podíl vysokých škol zatím klesá, upozornila ve čtvrtek Rada vysokých škol. V posledním návrhu rozpočtu, v němž ještě chybělo naposledy vyjednaných 290 milionů, bylo pro vysoké školy vyhrazeno 13,6 procenta rozpočtu ministerstva školství.

Ve čtvrtek zveřejněná zpráva Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) hovoří o tom, že Česká republika patří mezi 35 státy k zemím, které dávají nejmenší část svého hrubého domácího produktu (HDP) na vzdělání. V roce 2013 to byla čtyři procenta HDP, zatímco průměr OECD činil 5,2 procenta.

HNDomácí na Twitteru

Domácí rubriku Hospodářských novin  najdete také na Twitteru.

Česko zaostávalo zejména ve výdajích na primární a sekundární vzdělávání, což se vláda snaží v posledních letech zlepšovat.

"Pro tento rok jsme vyjednali o 14,5 miliardy víc do školského rozpočtu a v tomto trendu hodláme pokračovat," uvedla Valachová ve vyjádření na webu.

Ocenila, že mezi silné stránky českého školství patří vysoká míra zaměstnanosti lidí s alespoň středoškolským vzděláním. "Ve srovnání s ostatními zeměmi OECD se nám také daří zařazovat již dvouleté děti do předškolního vzdělávání, přičemž jen tři procenta předškoláků chodí do soukromých zařízení. Průměr zemí OECD je vyšší, soukromé školky navštěvuje až 33 procent dětí," doplnila ministryně.