Od příštího září by se zdravotnický personál mohl začít vzdělávat rychleji. Zdravotní sestry by měly mít plné kompetence už po čtyřech letech střední školy a roce vyšší odborné školy. To má nahradit současný systém, kdy sestřičky musí po čtyřech letech střední školy studovat ještě tříleté bakalářské studium.

Cílem je, aby se sestry zapojily co nejrychleji do praxe. Kromě nich se změna týká i záchranářů či porodních asistentek. "Střední zdravotnická škola by měla být základem a rok studia na vyšší odborné škole už jen nástavbou," uvedl ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček (ČSSD).

Novela se snaží řešit nedostatek zdravotních sester i dalších zaměstnanců ve zdravotnictví, kterých v posledních pěti letech ubylo téměř 1300. Podle ministra zdravotnictví jsou jednou z příčin právě nesprávně nastavené nároky na vzdělávání. "Potřebujeme získat nový zdravotnický personál a v tom novela pomůže," řekl.

Přestože se doba studia zkrátí o dva roky, podle Němečka nehrozí, že by odbornost a vzdělanost sester klesla. "Budou muset složit stejné zkoušky jako nyní," dodal. Změny zasáhnou i stávající studentky zdravotních škol. Také jim bude stačit pouze rok nástavby na vyšší odborné škole.

Současná situace ovšem ovlivňuje i zaměstnance, kterým chybí vysokoškolské vzdělání, a i přes mnohaleté zkušenosti nemohou samostatně pracovat. "I přes téměř třicetiletou praxi jsem musela pracovat bez registrace, protože mi chybělo vysokoškolské vzdělání," popisuje své zkušenosti radiologická asistentka Šárka Srnková, která až teď může samostatně pokračovat ve své práci.

V současnosti jsou totiž absolventi středních zdravotnických škol pouze zdravotničtí asistenti, kteří nemůžou pracovat samostatně. Můžou vykonávat jenom některé úkony, a to pouze pod dohledem. Rokem studia na vyšší odborné škole by si potřebné kompetence mohli rychle doplnit, takže by do nemocnic mohlo přijít více všeobecných sester, které by nepotřebovaly dohled.

Novela se dostane na program jednání Poslanecké sněmovny na počátku září a platit by mohla začít za rok. Podle ministra podporují zákon všechny koaliční strany, jisté komplikace ale očekává.

Novela totiž ruší kreditní systém, který zdravotní sestry nutil průběžně absolvovat různé zdravotnické kurzy jako důkaz celoživotního vzdělávání. "Jde o byznys, ve kterém se pro pořadatele kurzů točí odhadem 600 až 800 milionů korun, takže se zřejmě budou snažit novele zabránit," očekává Němeček.

HNDomácí na Twitteru

Domácí rubriku Hospodářských novin  najdete také na Twitteru.

Ve zdravotnictví jsou dalším velkým problémem také peníze pro zaměstnance. "Snažíme se navyšovat platy sestrám i lékařům, pro příští rok počítáme s desetiprocentním nárůstem," vysvětlil Němeček a dodal, že vláda rovněž souhlasila, aby platy rostly o 10 procent tři roky po sobě.

Související