Nákladní dopravce ČD Cargo neuspěl u Nejvyššího soudu s dovoláním proti rozsudku, podle něhož musí doplatit 127 milionů korun Správě železniční dopravní cesty (SŽDC).

Ty jí původně odmítl doplatit, protože ačkoliv používal koleje SŽDC, kvůli opravám tratí musel jezdit objížďkou – a tím mu vznikly vícenáklady.

Faktury za více než devět miliard korun poslala SŽDC v letech 2008 až 2010 největšímu tuzemskému dopravci na železnici za to, že svými vlaky jezdil po jejích tratích. Jenže ČD Cargo část z nich odmítl proplatit. Z uvedené sumy si odečetl 127 milionů korun a odůvodnil to zmíněnými objížďkami.

Správa železniční dopravní cesty ale tento argument neuznala, a když ČD Cargo dál odmítalo dlužnou sumu uhradit, podala k soudu žalobu.

Městský soud v Praze a posléze i odvolací vrchní soud konstatovaly, že má na uvedenou sumu nárok, a přikázaly dopravci, aby uvedenou sumu uhradil.

Spor společností, které obě vlastní stát, pak minulý měsíc definitivně uzavřel Nejvyšší soud, když zamítl dovolání, které dopravce podal.

ČD Cargo argumentovalo tím, že mu kvůli výlukám vznikla nemalá škoda. Tu si spočítalo jako rozdíl nákladů mezi původní trasou přidělenou jízdním řádem a skutečně ujetými kilometry. Společnost upozorňovala na znění smlouvy, podle které měla právo na využití původně přidělené trasy.

Dopravu zabezpečili

Prvoinstanční soud dal správě železniční cesty za pravdu a přikázal, aby dopravce dlužnou sumu uhradil. Podle něj SŽDC postupovala podle uzavřené smlouvy, která počítala i s možnými výlukami.

"Ve všech zmiňovaných případech žalobkyně (SŽDC) plynulou drážní dopravu zabezpečila, i když se tak stalo po odklonových trasách, které si vyžádaly vyšší náklady žalobce," uvedla soudkyně Naděžda Miková, podle níž SŽDC neporušila své závazky, a nelze tak ani mluvit o škodě.

HNDomácí na Twitteru

Domácí rubriku Hospodářských novin  najdete také na Twitteru.

"Jedná se o podnikatelské riziko dopravce. Nelze také pominout odpovědnost žalobkyně (SŽDC) za provozuschopnost a bezpečnost drážní cesty, danou zákonem o drahách," dodala soudkyně, která tak přikázala, aby ČD Cargo zaplatilo 127 milionů a k tomu i náklady řízení, které přesáhly milion korun.  

ČD Cargo se proti verdiktu odvolalo, ale Vrchní soud v Praze jej potvrdil a zdůraznil nutnost udržovat dráhu v provozuschopném stavu. "Žalovaná (ČD Cargo) se sama v souladu se smlouvami zavázala respektovat plán výluk," podotkl odvolací soud.

Verdikt se dopravce pokusil zvrátit ještě dovoláním k Nejvyššímu soudu, ale neuspěl ani u něj. Ten jej odmítl pro nekonkrétnost. ČD Cargo totiž podle Nejvyššího soudu nepřineslo žádný důkaz, kterým by se předchozí soudy nezabývaly.

"Pouhý argument, že odvolací soud věc nesprávně posoudil, nestačí," uvedl v odmítavém stanovisku soudce Nejvyššího soudu Zdeněk Dess.

Nikdo jiný se nesoudil

Sama SŽDC připouští, že uvedený spor byl ojedinělý a žádný jiný dopravce na železnici se k podobnému postupu neuchýlil. "Zmíněný soudní spor byl jediný, který SŽDC vedla s dopravci ohledně vícenákladů v důsledku jízdy odklonem," uvedl mluvčí společnosti Marek Illiaš. Podle něj ČD Cargo již dlužnou sumu uhradilo.

A uhradilo poté i další sumu, kterou původně zadržovalo. Odškodné za objížďky si totiž nárokovalo i za rok 2011. Poté, co SŽDC pohrozila, že i v tomto případě podá žalobu, ČD Cargo zaplatilo. "Další finanční částky už nezadržovalo, resp. neprovádělo zápočet vůči ceně za užití železniční dopravní cesty," dodal Illiaš.