Za posledních deset let klesl počet Čechů, kteří jsou proti adopci dětí homosexuálními páry. Před jedenácti lety souhlasila s takovým osvojením necelá pětina lidí, nyní by s adopcí dětí z dětského domova souhlasilo 48 procent a s adopcí dětí druhého partnera dvě třetiny Čechů. Polovina Čechů by také umožnila homosexuálním párům plnohodnotný sňatek.

Poslanci se právě zákonem, který by umožnil osvojení dítěte druhého partnera, nedávno zabývali. V této souvislosti upoutala pozornost především poslankyně Pavlína Nytrová (ČSSD), která při jednání prohlásila, že by se homosexuálové mohli snažit zrealizovat sex s dětmi.

S registrovaným partnerstvím nesouhlasí každý pátý dotázaný, což je o třináct procent méně než v roce 2005.

Z časového srovnání studií je však zřejmé, že je od roku 2008 názor na registrované partnerství velmi stabilní a od roku 2009 totéž platí o názoru na uzavření sňatku.

Podpora všech sledovaných práv homosexuálů je obecně častější mezi vzdělanějšími lidmi ve věku od 15 do 44 let a těmi, kdo svou životní úroveň hodnotí jako dobrou. Lidé, kteří všechna sledovaná práva podporují, rovněž častěji uváděli, že mají mezi homosexuálními muži nebo ženami přátele a že by přiznání k homosexuální orientaci nezpůsobilo potíže.

Mezi odpůrce se naopak řadí ti, kteří svou životní úroveň označili jako špatnou, lidé hlásící se k levicové politické orientaci, starší a méně vzdělaní respondenti a věřící lidé. Odpůrci zároveň častěji uváděli, že mezi homosexuálními muži a ženami nemají žádné přátele ani známé.