Sněmovna schválila vznik nového Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře.

Bude mít za úkol hlídat rovný přístup státu při přidělování kapacity jednotlivým dopravcům na přeplněných železničních tratích nebo chránit spoje objednané a financované z veřejných peněz proti komerčním linkám. Na starosti bude mít i přístup k letecké infrastruktuře.

Úřad by měl vzniknout půl roku po vyhlášení zákona. Zákon ještě musí posoudit Senát a podepsat prezident.

Kromě sporů mezi dopravci má nově zřizovaný úřad rozhodovat spory mezi poskytovateli evropské služby elektronického mýta pro kamionové dopravce nebo řešit spory o poplatky
na letištích vůči jednotlivým dopravcům.

Vznik regulačního orgánu, který by nebyl závislý na ministerstvu dopravy, je jednou z podmínek dalšího otevírání trhu s osobní železniční dopravou soukromým společnostem. Nyní o přidělování volné železniční kapacity rozhoduje Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) a případné spory řeší Drážní úřad. Ten je ale přímo podřízený ministerstvu dopravy, které zároveň vykonává akcionářská práva k jednomu z dopravců, Českým drahám.

Kvůli tomu, že současný stav nesplňuje podmínky EU o nediskriminačním přístupu k jednotlivým dopravcům, má vzniknout nový úřad.

Poslanci schválili i související novelu drážního zákona, která reaguje na vznik úřadu. Řeší také přidělování kapacity na dráze, nově upravuje postup provozovatele dráhy při jednání s dopravci o přístupu k drážní infrastruktuře pro účely tvorby jízdního řádu.

Poslanci v novele schválili pozměňovací návrh Františka Laudáta (TOP 09 a Starostové), který stanoví, že stavba dráhy celostátní, regionální, tramvajové, trolejbusové nebo metra je veřejně prospěšnou.

Podle Laudáta to má pomoci hlavně městům při výstavbě nových linek hromadné dopravy.

%insert_attachment[59522200] priloha.html%

Drážní novela také mění pravidla pro kácení dřevin na dráze. K odstraňování dřevin kvůli zajištění provozuschopnosti dráhy už nebude třeba
povolení orgánu ochrany přírody.

Bude se mu však muset oznámit 15 dní předem, a pokud orgán ochrany přírody bude chtít kácení zakázat nebo omezit, bude tak smět učinit
pouze na základě závazného stanoviska správního drážního úřadu.

Poslanci odmítli návrh Jana Birkeho (ČSSD), který navrhoval, aby se na odstraňování dřevin v okolí dráhy nevztahoval zákon o ochraně přírody a krajiny.

Přes nesouhlas ministra dopravy Dana Ťoka (za ANO) vložili poslanci do novely drážního zákona povinnost provozovatelů a dopravců na železnici využívat při školení zaměstnanců osoby akreditované ministerstvem dopravy. Jde o návrh poslance KSČM Karla Šidla, který argumentoval hlavně potřebou zajistit větší bezpečnost na trati. Podle Ťoka to bude navyšovat náklady a nepovede to k větší bezpečnosti.