Ministerstvo zahraničních věcí (MZV) pronajímalo nehospodárně nebytové prostory v centru Prahy. Vyplývá to z prověrky Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ). Ministerstvu také významně rostou náklady na vzdělávání dětí zaměstnanců zastupitelských úřadů, přitom podle předpisů by děti zaměstnanců měly chodit přednostně do státních škol, uvedl NKÚ. 

Kontroloři se zaměřili na hospodaření ministerstva v letech 2012 až 2014. Prověřili majetek za více než 752 milionů korun a prostředky za více než 349 milionů korun.

Nehospodárně podle NKÚ pronajímalo ministerstvo prostory v Rytířské ulici 31 v Praze 1. "Nájemné se třemi soukromými firmami totiž stanovilo dohodou, a nikoliv ve výši v místě a čase obvyklé," uvedli kontroloři.

Výše nájemného se navíc v letech 2012 až 2015 významně lišila. Zatímco první dvě firmy platily za metr čtvereční za rok mezi 6 tisíci a 7500 korunami, třetí firma platila kolem 4500 korun za metr čtvereční za rok. "Tento nájemce tak zaplatil za čtyři roky minimálně o 2,2 milionu korun méně, než kdyby měl stejnou výši nájemného jako ostatní dva nájemci," upozornil NKÚ.

HNDomácí na Twitteru

Domácí rubriku Hospodářských novin  najdete také na Twitteru.

Téměř polovinu výdajů vynakládá ministerstvo na chod zastupitelských úřadů. Těch v roce 2014 bylo 115 a pracovalo v nich 1000 zaměstnanců resortu. Prověrka zjistila, že náklady na vzdělávání dětí zaměstnanců zastupitelských úřadů významně vzrostly. V roce 2015 platilo MZV za jejich vzdělání 102 milionů korun, což bylo o 45 procent více než v roce 2012. Školáků žijících na zastupitelských úřadech ale přibylo jen o 27 procent. U 21 zastupitelských úřadů NKÚ zjistil, že rozdíly v průměrných ročních nákladech na školné byly v polovině případů více než 300 tisíc korun. "Ve dvou případech dokonce skoro milion korun," uvedli kontroloři.

Kontroloři také porovnali výdaje MZV na zahraniční politiku v letech 2012 až 2014 s výdaji ministerstev sousedních zemí. V porovnání s celkovými výdaji státního rozpočtu se výdaje MZV pohybovaly kolem 0,5 procenta, což je nejméně ze všech sousedních zemí, uzavřel NKÚ.