Proti vyhoštění ruského studenta Igora Ševcova z České republiky za natáčení sprejerství se postavili jeho pedagogové ze Západočeské univerzity a Univerzity Karlovy, na které Ševcov studuje obor etnologie. Rektor Karlovy univerzity Tomáš Zima názor kolegů respektuje a ctí. Filozofická fakulta Karlovy univerzity je však zdrženlivější.

Ševcov byl prvotně obžalován kvůli útoku na dům, kde žije ministr obrany Martin Stropnický s rodinou – státní zástupkyně však nakonec pro nedostatek důkazů obžalobu sama stáhla.

Pedagogové a vědci ve svém prohlášení napsali, že Igor Ševcov, který je přesvědčený anarchista, má být vyhoštěn na základě "vykonstruovaného a v podstatě politického procesu". Prohlášení iniciovali Petra Burzová, která učí v Ústavu etnologie Karlovy univerzity v Praze, a Tomáš Hirtl, který je zástupcem Katedry antropologie v Plzni.

"Jako členové stejné oborové obce a jako obyvatelé tohoto státu jsme znepokojeni, že se zdejší soudní aparát propůjčuje ideologicky motivované šikaně levicově orientovaných aktivistů," napsali značně kriticky ve společném prohlášení pedagogové.

Rektor stanovisko kolegů ctí

"Jako učitelé a sociální vědci máme svého druhu povinnost poukazovat nejen na minulá, ale i na současná bezpráví. A to zejména pokud se nejedná jenom o nahodilou jednotlivost, ale o strukturální rys současné české společnosti," pokračují rozhořčeně.

Rektor Karlovy univerzity Tomáš Zima nechce k případu vydávat prohlášení za celou vysokou školu. "Stanovisko kolegů respektuji a ctím," řekl však HN.

Burzová, jejíž přednášky Ševcov navštěvoval, považuje vyhoštění svého studenta za nepřiměřené. "Nezapomínejme na to, že Igor již za neprokázané obvinění strávil tři měsíce svého mladého života ve vazbě. Místo trestu by si zasloužil omluvu," řekla HN Burzová.

Učitelé se také vyjádřili k Ševcovovým názorům. "Jestli má míru závažnosti Igorova provinění ovlivňovat jeho angažovanost, ať už na poli práv zvířat, nebo práv lidí, považujeme proces za politický a výsledek procesu za signál, že nejlepší je mlčet a ke stavu světa se nevyjadřovat…," napsali.

Máme kusé informace

Nyní se obrátili na děkanku Filozofické fakulty Karlovy univerzity Mirjam Friedovou, aby se co nejdříve také vyjádřila. Tisková mluvčí fakulty Iva Píšková ale redakci řekla, že mají k dispozici pouze kusé informace. "Nechceme soud předčasně komentovat vzhledem k tomu, že případ bude pokračovat odvolacím řízením," vysvětlila Píšková.

Jinak se k tomu ale postavila rada filozofické fakulty, která se shodla na tom, že když někdo poruší zákon při projevu svého názoru, má být potrestán. Nikoli však takto. "Trestat čin minimální společenské závažnosti vyhoštěním ze země se nám rozhodně přiměřené nezdá," napsali studenti.

HNDomácí na Twitteru

Domácí rubriku Hospodářských novin  najdete také na Twitteru.

Igor Ševcov byl ve středu zproštěn obžaloby z toho, že útočil zápalnými lahvemi na dům, v němž žije rodina ministra obrany Martina Stropnického. Obžaloba měla proti ruskému studentovi pouze pachovou stopu na jedné ze zápalných lahví - jiného podezřelého ze spáchání tohoto činu vyšetřovatelé nemají. Soudkyně Blanka Bedřichová Ševcova následně odsoudila k vyhoštění za účast na protestním sprejování na ruzyňskou věznici. Ševcov tehdy hlídal, zda je "čistý vzduch", a celou akci ještě natáčel.