Kontrolní hlášení poprvé ke konci dubna odevzdávali čtvrtletní plátci, tedy zpravidla živnostníci a drobní podnikatelé. Oproti obavám, jak budou novou povinnost zvládat, odeslala právě tato skupina plátců daně z přidané hodnoty svá hlášení s minimem chyb.

Nedostatky v odeslaných formulářích měli v průměru čtyři podnikatelé z tisíce. Přitom v první vlně, kdy hlášení posílaly právnické osoby, tedy většinou firmy disponující vlastním účetním aparátem, byla chybovost asi trojnásobná.

"Prokázalo se, že i drobní živnostníci zvládli svoji premiéru na výbornou. Předběhli dokonce o jedno procento počet všech ostatních plátců, kteří hlášení podali,“ uvedl Martin Janeček, generální ředitel Generálního finančního ředitelství.

Finanční správě odevzdalo do 25. dubna kontrolní hlášení 421 tisíc plátců DPH. Celkově se kontrolní hlášení týká zhruba 500 tisíc poplatníků, někteří z nich ale nemusí hlášení podat například proto, že nevykázali ekonomickou činnost. V tiskové zprávě o tom ve čtvrtek informovala Finanční správa. 


Podle oslovených daňových poradců by za menší chybovostí živnostníků mohl být fakt, že většina z nich se do vyplňováni elektronických formulářů nepouštěla sama. "Správně pochopili, že je lepší to přenechat účetním, kteří na to mají znalosti i programové vybavení. Nízké chybovosti nahrává i to, že drobní podnikatelé mají většinou méně položek než větší firmy, proto je i pravděpodobnost chyby menší," uvedla daňová poradkyně Blanka Štarmanová ze společnosti TAX Vision. 

Už první vlna kontrolních hlášení ukázala, že z nedodaných formulářů jich skutečně asi polovina odeslána být neměla. "Postupně budeme zpřesňovat statistiky o zbylých 79 tisících plátcích, kteří kontrolní hlášení nepodali. K tomu jsou využívána zejména data z dosud podaných přiznání k DPH," uvedla mluvčí GFŘ Petra Petlachová. Následovat tak bude takzvané spárování daňových dokladů ze všech hlášení, kdy se ke každé dodavatelské faktuře z hlášení jednoho podnikatele musí dohledat také doklad z hlášení odběratele. 

Podnikatele, u kterých se ukáže, že nesplnili svou povinnost, správce daně vyzve, aby hlášení podali dodatečně, pokud tak neučiní sami. Pak mají pět dnů na to, aby svou chybu napravili. 

Za leden podalo kontrolní hlášení zhruba 245 tisíc plátců DPH, za únor, tedy k 25. březnu, to bylo obdobné. Zhruba 10 tisíc plátců DPH za leden kontrolní hlášení nepodalo a porušili tak zákon. Povinnost se ovšem tehdy týkala pouze měsíčních plátců DPH.

Kontrolní hlášení k DPH účinné od letoška jsou jedním z nástrojů, které mají zabránit daňovým únikům. Firmy musí podávat kontrolní hlášení každý měsíc. Pro fyzické osoby, které jsou plátci DPH, je lhůta pro kontrolní hlášení závislá na lhůtě přiznání u DPH. Fyzické osoby mohou přiznání podávat měsíčně nebo čtvrtletně.