Mimořádně silná slova o možné policejní zvůli volí ministr vnitra Milan Chovanec (ČSSD), když komentuje dva sporné případy z poslední doby: návštěvu dvou policistů v civilu na pražské filmové fakultě, kteří v době návštěvy čínského prezidenta zkoumali, proč škola vyvěsila tibetské vlajky, a vyslýchání lidí, kteří v Karlovarském kraji při návštěvě prezidenta nesli protizemanovské transparenty.

Chovanec v rozhovoru pro Aktuálně.cz a Hospodářské noviny uvedl, že chce od policejního prezidenta Tomáše Tuhého co nejdříve jasné vysvětlení.

Po případech z FAMU a karlovarského Bochova to vypadá, že policie postupuje podle nových instrukcí, jak se chovat k lidem, kteří nesouhlasí s oficiální politikou hlavy státu. Není to tak?

Doufám, že to žádné nové instrukce nejsou. Jsem těmito případy také překvapen a už jsem o nich mluvil s policejním prezidentem. Požádal jsem ho, aby obě věci prošetřil a veřejnosti vysvětlil, co se stalo. A aby to vysvětlil on nebo jeho náměstek, ne nějaký policejní mluvčí.

Policejní prezident Tuhý vám to sám vysvětlit neuměl?

Mluvil jsem s ním v pondělí večer, sám k tomu žádné informace neměl. Musím vám říct, že mně osobně pořád rezonuje v hlavě ten případ z FAMU: prostě aby policie vstoupila na akademickou půdu, to ve mně – jako v člověku, který jako student zažil revoluci 89 – vyvolává až příliš neblahé vzpomínky.

Chci, aby toto bylo důkladně prošetřeno a vysvětleno. Pak určitě přijmu zástupce FAMU, a bude-li třeba, tak se jim za postup policie omluvím. Policie v této věci musí dát jasně karty na stůl, musíme zjistit, kdo tam šel, kdo jim k tomu dal pokyn, jestli to byl exces nebo jestli pro ten postup existoval nějaký relevantní důvod.

Na vás to tedy působí jako exces?

Jestli se to odehrálo tak, jak popisují média (dva policisté v civilu přišli na FAMU a vyptávali se, kdo schválil vyvěšení tibetských vlajek - pozn. red.), tak to bylo minimálně nešťastné. A k tomu bych dodal pět vykřičníků. Za to by bylo nutné se škole jasně omluvit.

Jak na váš apel na rychlé vysvětlení reagoval policejní prezident?

Požádal mě, ať mu dám pár dní času, aby to mohl prošetřit.

Někteří policisté teď mluvili o několikatýdenním prověřování. Jak dlouho máme čekat? Aby to nezačalo pomalu takzvaně vyhnívat?

Tak to v žádném případě! Dal jsem policejnímu prezidentovi lhůtu do příštího týdne.

Případ z karlovarského Bochova, kde lidé s transparenty proti Miloši Zemanovi byli zváni na výslech, zda se nedopustili přestupku, je neméně závažný. Vážně to není tak, že by policie jela podle nových, byť nepsaných instrukcí – prověřit každého, kdo dává veřejně najevo nesympatie k prezidentovi?

%insert_attachment[59522200] priloha.html%

Nemyslím si, že by takové instrukce existovaly. Policie se musí chovat v mantinelech demokratického státu, nemůže nikomu stranit, ani politické straně, ani prezidentovi. Každý případ, který z těchto pravidel vybočuje, je nutné prověřit.

I v případě Bochova platí to samé, co u FAMU: do týdne chci znát od policejního prezidenta jasné vysvětlení, co se tam stalo, jaké podezření ze spáchání trestného činu či přestupku měli, kdo o tom rozhodl a proč. Pokud by policie neměla žádný relevantní důvod, znamenalo by to, že jsme svědky policejní zvůle, a to je naprosto nepřípustné.

To jsou silná slova. K jakým opatřením jste připraven sáhnout, prokáže-li se, že jsme svědky policejní zvůle?

Někdo za to všechno nese zodpovědnost. A takový člověk musí být připraven nést kárný postih, třeba i snížení platu. A kdyby někdo chtěl stranit jakékoliv straně, tak nemá u policie místo. Znovu opakuji, jakmile policie nebude schopná vysvětlit, co se dělo na FAMU a v Bochově,  bude se z toho muset taková zodpovědnost vyvozovat.