Oslava nové knihy čínského prezidenta Si Ťin-pchinga o řízení státu, ale také česko-čínských vztahů byla tématem semináře, který se konal v prostorách Poslanecké sněmovny. Stejně tak by se ale seminář dal označit jako oslava Komunistické strany Číny.

Věty na její počest zazněly už v úvodních slovech. To první měl předseda KSČM a místopředseda sněmovny Vojtěch Filip. "Čína je výrazným hráčem mírové civilizace, která efektivně brání světový mír. Obecně platí, že bez ní není možné řešit žádný globální problém," uvedl Filip. Některá jeho slova pak mohla 150 lidem v sále připomínat návrat do minulosti. "Pod vedením Komunistické strany Číny celá země vzkvétá a úspěšně buduje novou společnost," oznámil Filip.

"Myšlenky Komunistické strany Číny ztělesňují plody moudrosti tradiční čínské kultury. Nejdůležitějšími myšlenkami jsou prosperita země a blaho lidu," pokračoval ve chvále Kuo Wej-min, náměstek ministra Informační kanceláře Státní rady ČLR.

Seminář o čínských zkušenostech s řízením a rozvojem státu se konal týden před historicky první návštěvou čínského prezidenta v České republice. A zároveň s ním sem přijíždí i jeho kniha Řízení Číny v několika jazykových verzích. Česká verze zatím k dispozici není, ale během semináře zaznělo, že už je na světě dohoda o její přípravě mezi čínskou stranou a Univerzitou Palackého v Olomouci. Právě prorektor univerzity Ondřej Kučera zahájil blok příspěvků o Číně a česko-čínských vztazích. Popsal rozdíly v čínském a českém školství, nezapomněl připomenout, že je třeba připomínat předsudky, které o východní zemi panují.

Projev na půdě sněmovny měl i Ču Lin-kuej, profesor stranické školy ústředního výboru Komunistické strany Číny. Také kvůli jeho osobě protestovala proti konání semináře na půdě sněmovny její bývalá předsedkyně Miroslava Němcová. Ta dokonce poslala dopis předsedovi sněmovny Janu Hamáčkovi, aby oslavě komunistického režimu neuděloval záštitu.

Na její protesty ale nakonec nedošlo, Ču přednesl doslova plamenný projev. "Pouze se silným vedením je možné úspěšně spravovat stát. V Číně tuto sílu představuje Komunistická strana Číny. Rád bych představil, jakým způsobem Si Ťin-pching vede Čínu a jak vede komunistickou stranu," zahájil svůj proslov.

Projevy čínských hostů se však také vyznačovaly jistou východní poetikou, přirovnání a přísloví se objevovala v každém proslovu. "Nemusíme nosit všichni stejné boty, abychom mohli zjistit, zdali máme také stejné potřeby", případně "I z much se stanou včely a korupce zmizí" jsou jedny z nich.

Výraz lidská práva za celý seminář zazněl jen jednou. Z úst místopředsedy Senátu Zdeňka Škromacha. Ale i on je zmínil spíše jako okrajovou záležitost než jako jedno z nosných témat a raději vyzdvihl česko-čínské vztahy. "Důkazem, jak se daří rozvíjet vztahy, je také úspěch české legendy Krtečka v říši středu. Jsou tu sice i otázky demokracie a míry lidských svobod komunistického režimu, ale já věřím, že osoba nového prezidenta prolomí jistá tabu ve vnímání čínské společnosti," uvedl Škromach.

Podle něj by se na nedodržování lidských práv v Číně mělo reagovat poznáváním a dialogem. "To jsou správné cesty, některá extremistická řešení celé věci spíše škodí, místo aby pomáhala," dodal Škromach.

Z dalších hostů promluvili k lidem v sále také čínská velvyslankyně Ma Kche-čching, profesor čínské univerzity Š' An-pin nebo Oskar Krejčí, politolog a ředitel Institutu globálních studií na Univerzitě Jana Amose Komenského.

Pro přítomné byly k dispozici výtisky prezidentovy knihy v anglickém a čínském jazyce. "Několik týdnů jsem tu knihu mohl studovat. Po jejím přečtení zjistíte, že dnešní Čína nabízí otevřenou ruku světu, nikoho do ničeho nenutí a je jen na nás, zdali tuto nabídku přijmeme," uzavřel poradce prezidenta Jan Kohout.