Vláda na středečním večerním jednání schválila návrh zákona o sběru vybraných dat pro účely monitorování a řízení veřejných financí. Ministerstvu financí má umožnit, aby získávalo vybrané údaje o hospodaření subjektů nebo účetních jednotek, které jsou zahrnuty do sektoru vládních institucí. Informoval o tom tiskový odbor vlády.

Poskytnuté informace mají sloužit ke kompilaci a zveřejňování výstupních dat podle unijní směrnice z roku 2011 a také podle zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti. Přijetí normy vyžaduje Evropská unie.

"Obecně stanovovat tuto povinnost rozpočtovou nebo účetní legislativou není žádoucí a systémové. Proto se navrhuje stanovit povinnost poskytovat MF příslušné údaje o hospodaření zcela novým zákonem a prováděcí vyhláškou," uvádí předkládací zpráva.

HNDomácí na Twitteru

Domácí rubriku Hospodářských novin  najdete také na Twitteru.

Zveřejňování dat se tak kromě vládních institucí bude týkat také České exportní banky, Českomoravské záruční a rozvojové banky, Exportní garanční a pojišťovací společnosti, Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu, Správy železniční dopravní cesty, veřejných vysokých škol, ústředně řízených veřejných výzkumných institucí a dalších 11 jednotek menšího významu. Informace mají zveřejňovat také nemocnice zřízené územním samosprávným celkem s jinou právní formou než příspěvková organizace.

Směrnice EU požaduje, aby členské státy zajistily včasný přístup veřejnosti k rozpočtovým údajům pro všechny subsektory sektoru vládních institucí. Členské státy by rovněž měly zveřejnit informace o držených majetkových účastech v soukromých a veřejných společnostech, pokud jde o ekonomicky významné částky.