Gotický obraz Madona z Veveří se do čtvrtečních pěti hodin do brněnského Diecézního muzea nedostane. Národní galerie (NG) termín nedodržela navzdory opakovaným výzvám farnosti ve Veverské Bítýšce.

Středověký deskový obraz farnosti přiřkl soud. Malba byla ve čtvrtek ještě ve tři odpoledne ve stálé expozici NG v Anežském klášteře, na její transport je podle odborníků ze Sbírky starého umění NG potřeba aspoň dvoudenní příprava.

Farnost plánuje obraz vystavit v Diecézním muzeu v Brně a její právník stanovil jako nejzazší termín čtvrteční pátou hodinu. Jinak se v pátek obrátí na exekutora.

Galerie je podle mluvčí Terezy Ježkové připravena dílo předat. Nadále si ale klade podmínky.

Důvodem, proč galerie dílo dosud nepředala, jsou podle Ježkové chybějící písemná stanoviska Národního památkového ústavu a Krajského úřadu Jihomoravského kraje.

Galerie má podle Ježkové povinnost věnovat obrazu náležitou péči a chránit jej před případným ohrožením či poškozením. "V rámci plnění této povinnosti je Národní galerie nucena trvat na předložení vyjádření příslušných orgánů zabezpečujících dohled nad řádným plněním zákona o státní památkové péči při přemisťování národní kulturní památky," uvedla v prohlášení Ježková.

Pracovníci sbírky, kteří se o středověká díla v Anežském klášteře starají a dohlížejí i na optimální podmínky jejich uchovávání, říkají, že stále čekají na to, až se na ně kvůli transportu obrátí kolegové z brněnského muzea.

Sami prý mají připravené všechny předávací protokoly a pracovníky muzea v Brně informovali o tom, v jakých podmínkách musí být dílo vystaveno.

Farář z Veverské Bítýšky Marek Hlávka řekl, že farnost jakožto majitel obrazu galerii kontaktovala opakovaně.

Na 9. února dokonce zajistila přepravu specializovanou transportní firmou i policejní doprovod, galerie si ale podle Hlávky kladla stále další podmínky. Pasovala se do "role kontrolora", uvedl Hlávka. Komunikace podle něj nebyla přiměřená.

Přeprava podobně vzácných historických děl je náročná. Vždy s ním musí jet zástupce majitele jako kurýr. Za přísných bezpečnostních podmínek se převážejí všechna umělecká díla, ta stará stovky let ale vyžadují zvláštní péči. Převážejí se v dřevěných vypolstrovaných bednách s klimatizací buď speciálními nákladními auty se vzduchovým odpružením a klimatizací, anebo letecky.

Bedny musejí být na místě nejméně 24 hodin před transportem, aby se v nich nastavilo příslušné klima.

Také po příjezdu na místo si umělecká díla musejí 24 hodin v transportních bednách zvykat na klima výstavních prostor, poté jsou za přítomnosti restaurátorů a kurýrů vybalena a nainstalována na podstavec či do vitrín.

Diecézní muzeum v Brně podle svého ředitele Martina Motyčky udělalo vše potřebné pro splnění přísných podmínek spjatých s uchováváním obrazu, který je národní kulturní památkou a pochází z doby před polovinou 14. století.

Je smutné, že sakrální obraz Madony z Veveří musí kvůli jednání Národní galerie v Praze procházet tímto nedůstojným procesem, uvedl ve čtvrtek ředitel muzea Martin Motyčka.

Národní galerie dostala na předání obrazu lhůtu 30 dní od právní moci rozsudku Městského soudu v Praze. Podle původních výpočtů měla vypršet v pátek, nicméně podle právníka bítýšské farnosti je už lhůta ve skutečnosti od neděle propadlá. Vypočítal to z originálu rozsudku s vyznačenou právní mocí, což je podle něj jediný závazný dokument.

Čtvrteční pátá hodina odpoledne je prý náhradní, nepřekročitelná lhůta.

NG proti rozsudku odvolacího soudu podala dovolání. To nemá samo o sobě odkladný účinek. Hlávka ale ve čtvrtek uvedl, že galerie spolu s dovoláním podala návrh na odklad výkonu rozhodnutí.

Než ale dovolání od soudu prvního stupně doputuje k Nejvyššímu soudu, uplyne většinou řada týdnů až měsíců.