V Česku kouří přes čtyřicet procent mladých. Díky datům pocházejícím z evropské studie o alkoholu a jiných drogách ESPAD víme, kdy mladí lidé začínají kouřit: většinou při přechodu na střední školu.

"Naše analýza si dala za cíl zjistit, jakou měli do té doby nekouřící středoškoláci k zahájení kouření motivaci. A dospěla jednoznačně k závěru, že u chlapců je vliv vrstevníků významný," vysvětluje autor studie Filip Pertold. Kluci zároveň chodí do hospod a barů častěji než děvčata, jsou tak kouřícími hosty ovlivněni více.

Přišel na to tak, že zkoumal studenty, kteří na základní škole nekouřili a přišli do různých tříd s různým množstvím kuřáků. Sledoval, jaký na ně mělo dopad, když se dostali do třídy s více kuřáky oproti třídě, kde je kuřáků méně.

U dívek se vliv spolužáků na to, zda začnou, či nezačnou kouřit, prokázat nepodařilo. "Nemám k tomu tvrdá data, ale odhaduji, že je to tím, že dívky tráví více času se staršími kamarády a také je více ovlivňuje rodina," míní Pertold.

Dá se předpokládat, že zákaz kouření v restauracích by měl vliv i na ně. Pokud si v hospodě cigaretu nezapálí jejich starší kamarádi, nebude to svádět ani je.

Když přestane kouřit jeden, přestanou i další

Podle Pertolda je škoda, že se v současné debatě o tom, jestli zakázat, či nezakázat kouření v restauracích, úplně opomíjí otázka mladých či nezletilých, kteří tam také chodí.

"Pokud se opatřeními zaměřenými na snížení kouření podaří odradit od kouření jednoho středoškolského studenta, díky jeho vlivu na vrstevníky bude konečný dopad této politiky ještě větší," upozorňuje Pertold.

Jeho studie prokázala i souvislost s alkoholem, můžeme tak předpokládat, že by zákaz kouření pomohl snížit i konzumaci alkoholu mezi nezletilými.

Ministerstvo zdravotnictví má akční plán

Pozitivní vliv zákazu kouření na omezení kouření u mladistvých potvrdila i náměstkyně ministra zdravotnictví Lenka Teska Arnoštová.

"Z našich studií vychází, že mladiství by si vůbec nedali cigaretu, kdyby nebyli někde v baru nebo kdyby jim ji někdo nenabídl. Proto v návrhu zákona prosazujeme, aby byl v barech absolutní zákaz kouření," řekla náměstkyně.

Omezit kouření ve společnosti si klade za cíl Akční plán pro oblast kontroly v ČR. V tom si kladou za cíl snížit počet kouřících mladistvých nad 15 let o osm procent do roku 2018, do roku 2020 o deset procent.

První čtení návrhu zákona o zákazu kouření proběhlo v Poslanecké sněmovně v prosinci. Znovu se k němu poslanci mají vrátit v polovině února. K omezení kouření na veřejných místech přistoupila řada evropských států. Česko patří k zemím, které jsou vůči kouření nejbenevolentnější.