Šéfka Energetického regulačního úřadu Alena Vitásková je obžalována kvůli jmenování bývalé nejvyšší žalobkyně Renáty Vesecké místopředsedkyní ERÚ v roce 2014. Obžalobu podal jihlavský státní zástupce, podle něj neměla Vesecká nejméně sedmiletou praxi v oboru, což je v rozporu s energetickým zákonem.

Vitásková v rozhovoru pro DVTV říká, že nepochybila a žaloba je součástí politického tlaku. "Paní doktorka Vesecká ve svém životopise uvedla, že praxi v oboru energetika splňuje, když řešila kauzy (v oblasti energetiky - pozn.red.) v době, kdy vykonávala činnost jako právník," uvedla Vitásková. Podle ní je "praxe v oboru energetika" jednoznačně popsána až v novele energetického zákona, která je platná od 1. 1. 2016.

V rozhovoru se Vitásková rovněž vyjadřuje k dotacím pro obnovitelné zdroje. "V dopise Evropské komise stojí, že nařízení vlády směrem k podpisu podpory obnovitelných zdrojů je neplatné, protože vyplacení podpory musí předcházet notifikace." Podle Vitáskové je vyplácení dotací odpovědností Operátora trhu s elektřinou (OTE). 

Dopis generálního ředitelství pro hospodářskou soutěž Evropské komise předsedkyni Energetického regulačního úřadu České republiky Aleně Vitáskové z 22. prosince 2015:

Vážená paní Vitásková,

ráda bych Vám poděkovala za Váš dopis komisařce Vestagerové, která mě požádala, abych Vám jejím jménem odpověděla.

Ve svém dopise uvádíte své obavy týkající se možného porušení pravidel veřejné podpory, a to podporou ze strany České republiky pro obnovitelné zdroje přiznanou nařízením z doby před rokem 2013 a dotazujete se, zda bude komise moci v souvislosti s těmito zdroji vydat kladné rozhodnutí.

Jak víte, orgány České republiky tento program podpory oznámily a tato věc ještě není u komise uzavřena. I přes značné úsilí ze strany orgánů České republiky a komise nebylo dosud možné shromáždit nezbytné údaje k tomu, aby bylo možno dospět k závěru, zda úroveň podpory přiznané během uvedeného období zahrnuje pro příjemce nadměrnou kompenzaci, či nikoliv. Dále pak financování systému prostřednictvím odvodů vztahujících se na dovoz zelené elektřiny vedlo k diskriminaci proti zahraničním výrobcům, což bude řešeno pomocí vhodného nápravného prostředku.

V důsledku toho k tomuto programu podpory komise ještě rozhodnutí přijmout nemůže. Ze zkušeností však vyplývá, že otázky slučitelnosti, které český program podpory vyvolává, je možno řešit provedením nezbytných úprav a poskytnutím nezbytných závazků.

Z tohoto důvodu doufáme, že intenzivní spolupráce mezi orgány České republiky a komisí může vést k uspokojivému řešení, a věříme, že regulátorovi to umožní vydat příslušné tarify včas tak, aby se předešlo narušení tohoto významného segmentu energetiky.

Doufám, že tento dopis bude ku pomoci, a zůstávám Vám k dispozici pro případné dotazy.

S pozdravem

Céline Gauerová

"Zároveň jsem považovala za nutné informovat všechny členy vlády, kteří o tom rozhodli, aby věděli, že ten problém skutečně existuje. A teď je to zodpovědnost toho, kdo bude vyplácet," dodává. Obává se, že hrozí navracení dotací, a neví, jak by se případná "překompenzace" řešila. Jako příklad zmiňuje fotovoltaické elektrárny, které mají podle Národního kontrolního úřadu návratnost sedm let a přitom podporu pobírají dvacet let.

"To, co se dnes prezentuje, není pravda a politici místo toho, aby udělali pracovní tým, který bude urychleně a kvalifikovaně řešit tento problém, tak se spíš dělá tým na likvidaci Vitáskové," uvedla.

Služební slib šéfka ERÚ splnit odmítá, protože podle svých slov nespadá pod služební zákon a kauzu kolem svojí osoby bere jako politický tlak. "Je to politizace nezávislého úřadu a ztráta demokracie České republiky." 

"Nejde mi o funkci, ale o bezpráví, které se děje na lidech, kteří chtějí normálně pracovat," hájí se při otázce, zda se nechce udržet v křesle předsedkyně ERÚ kvůli prosincovému návrhu státního zástupce na devítiletý trest odnětí svobody za údajné napomáhání v podvodném získání licencí chomutovské solární elektrárny.

Dehonestaci své osoby přirovnává k padesátým létům a odmítá, že je třídní nepřítel. Pokud skončí v čele ERÚ, je prý připravena se soudně bránit.