Lidé v Česku odeslali v minulém roce více než 1,1 milionu dárcovských textových zpráv. Na dobročinné projekty tak poskytli zhruba 30 milionů korun. Zprávy DMS je možné posílat od roku 2004. Od té doby se díky nim na charitu podařilo vybrat už skoro půl miliardy korun. Vyplývá to z předběžných prosincových údajů a výročních zpráv Fóra dárců. DMS stojí 30 korun, z toho 28,50 dostanou potřební a zbytek je na provoz.

Zhruba 28 procent peněz z letošních DMS putovalo na péči o postižené a nemocné děti. Čtvrtina vybrané částky podpořila další projekty pro handicapované, 13 procent pak ústavní péči. Desetina sumy šla na humanitární pomoc. Osm procent se využilo na vzdělávání a výzkum, čtyři procenta na sociální služby.

"Před lety se říkalo, že lidé darují hlavně při nějakých katastrofách a pouze jednorázově. A pokud chybí katastrofa, nedarují prakticky vůbec. Tento předpoklad ale v poslední době přestává platit," uvedlo Fórum dárců. Podle něj se také ukazuje, že pokud organizace s dárci komunikují o svých záměrech a dlouhodobějších projektech, lidé je rádi podpoří.

Podíl dárcovských zpráv, které se odesílají pravidelně každý měsíc po celý rok, tak postupně roste. Loni tyto roční DMS tvořily už skoro třetinu odeslaných zpráv. Vybralo se díky nim kolem 10 milionů korun. V roce 2014 se tak podařilo získat 7,5 milionu korun.

Nejvíc DMS přišlo loni do sbírky Světluška na pomoc nevidomým a slabozrakým. Bylo jich přes 214 000. Skoro 184 400 zpráv poslali lidé na projekty Centra Paraple. Kapka naděje získala skoro 102 000 "déemesek". Zhruba 79 500 zpráv dorazilo i na pomoc Nepálu. Informace o způsobu darování a projektech jsou na webu www.darcovskasms.cz a www.darujspravne.cz.

Poprvé lidé mohli poslat dárcovskou textovou zprávu o Velikonocích 2004 do sbírky Pomozte dětem. Do konce loňska na číslo 87777 odešlo téměř 18 milionů DMS. Vybralo se na nich skoro půl miliardy korun.

Nejvíc DMS zatím dárci odeslali v roce 2005. Bylo jich 3,27 milionu. Vybralo se tak přes 88,3 milionu korun. Následoval rok 2010 s 2,26 milionu zpráv a výtěžkem 60,93 milionu korun. Tehdy nejvíc dárcovských zpráv směřovalo na pomoc Haiti, které zasáhlo zemětřesení. Následovala sbírka pro oběti povodní. Úspěšné byly i projekty Pomozte dětem, Kapka naděje či podpora pro Centrum Paraple. Celkem se vybralo skoro 61 milionů korun, tedy o čtvrtinu více než v roce předchozím.

V roce 2011 příspěvky směřovaly hlavně na pomoc Japonsku po zemětřesení a Somálsku. Na všechny projekty se vybralo přes 39 milionů korun. Předloni nejvíc zpráv dárci poslali do sbírky Světluška na podporu lidí se zrakovým handicapem, při televizních adventních koncertech či na pomoc dětem.

DMS jsou český vynález. Projekt převzalo Slovensko a Bulharsko. Získal také zahraniční ocenění.

Počty DMS a zaslané částky v jednotlivých letech

Zdroj: Fórum dárců
Komentář: Údaj za rok 2015 je předběžný k 17. prosinci.