Na projekt Plzeň - Evropské hlavní město kultury 2015 nebyla kvůli nepřipravenosti vyčerpána třetina schválených peněz z evropských dotací. Zjistil to Nejvyšší kontrolní úřad. Podle jeho závěru bylo ze 17 dílčích projektů celé akce realizováno pouze 11.

Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad vyčlenila na projekt Plzeň - Evropské hlavní město kultury 2015 (Plzeň EHMK) evropské dotace ve výši 19,5 milionu eur, z nichž šest milionů zůstalo nevyčerpáno. Jako důvod NKÚ uvádí nepřipravenost investic. "Město Plzeň totiž až do pokročilé fáze příprav nerozhodlo, které dílčí projekty se uskuteční," píše se ve zprávě NKÚ.

V rámci 17 plánovaných projektů akce Plzeň EHMK mělo vyrůst například pět nových sídel kulturních institucí. Dokončena ale byla pouze novostavba divadla za 952 milionů korun. Kontroloři mohli z této sumy podle zákona prověřit necelých 233 milionů korun, vydaných mimo jiné na interaktivní skulpturu.

Při kontrole na místě ale inspektoři NKÚ zjistili, že skulptura není z plánovaného materiálu, takže neplní svůj účel, stejně jako některé další plánované architektonické prvky. Novostavba tak podle NKÚ neodpovídá plánům ve schválené žádosti o dotaci.

%insert_attachment[59522200] priloha.html%

Kontroloři prověřovali také způsob hodnocení, na jehož základě Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad rozhodovala, které projekty podpoří. Hodnocení projektů nebylo podle NKÚ objektivní. V některých případech hodnotitelé udělili velký počet bodů projektům, které nenaplňovaly hodnocená kritéria, případně se hodnotitelé kvůli chybějící metodice v hodnocení úplně rozcházeli.

Nesrovnalosti našli kontroloři i při kontrole 20 zadávacích řízení. Především šlo o nedodržení zákonných lhůt.

Související