Univerzita Jana Amose Komenského (UJAK) neuspěla u Akreditační komise s žádostí o prodloužení akreditace speciální pedagogiky na dostudování současných studentů.

Vyplývá to ze stanoviska, které představil tajemník komise Jiří Smrčka.

Univerzita se stanoviskem nesouhlasí a tvrdí, že naplnila všechny požadavky, které by odůvodnily stanovisko kladné.

Žádá, aby akreditace na dostudování současných studentů byla prodloužena do konce roku 2016.

Platnost akreditace učitelsky i neučitelsky zaměřeného magisterského oboru speciální pedagogika vyprší 30. září. UJAK pro Impuls řekl, že s rozhodnutím akreditační komise nesouhlasí a podá žalobu.

HNDomácí na Twitteru

Domácí rubriku Hospodářských novin  najdete také na Twitteru.

Do druhého, tedy závěrečného ročníku mělo letos na podzim nastoupit 740 studentů. Většinu z nich tvoří učitelé, kteří si zde doplňovali potřebnou kvalifikaci.

Univerzita hodlá okamžitě jednat s ministerstvem školství. Pokud ministerstvo stanovisko Akreditační komise definitivně potvrdí, budou muset pokračovat ve studiu na jiné vysoké škole. Úřad ale stanovisko komise zpravidla jen formálně potvrzuje.

"Doufám, že z hlediska studentů budeme velmi rychle moct říct, kdy studia dokončí," uvedla ministryně školství Kateřina Valachová. Protože o situaci věděla, o možném přesouvání studentů už s pedagogickými fakultami jednala. Bližší informace chce dát studentům po pátečním jednání s šéfy pedagogických fakult.

Přímo speciální pedagogiku bylo v uplynulém akademickém roce možné studovat jen v Praze a Olomouci. Učitelé by si ale mohli kvalifikaci případně doplnit i na nějakém příbuzném oboru.

Studenti UJAK ale upozorňovali na to, že veřejné VŠ na rozdíl od jejich školy zpravidla nenabízejí možnost studia výhradně o víkendech. Uvolňovat se pravidelně v pátek ze zaměstnání je pro ně problematické.

Komise největší soukromé vysoké škole v Česku vyčítá, že na doporučení, která měla zajistit kvalitu dostudování studentů, reaguje jen formálně. UJAK podle nich tímto způsobem naložil mimo jiné s doporučeními expertní skupiny, která většinu studentů doporučila nepřipustit ke státnicím kvůli nedostatečné praxi nebo špatnému vedení diplomové práce.

UJAK se podle vlastních vyjádření se všemi výtkami u všech studentů vyrovnal a nechal je skládat státnice.

Akreditační komise ale argumenty vysoké školy posoudila jako nedostatečné.

"U realizovaných odborných praxí, k nimž se expertní skupina vyjádřila negativně, byly pouze doplněny určité formální náležitosti bez dalších prověřování kvality praxe. Obdobně formálně se škola vypořádala s připomínkami k těm diplomovým pracím, u nichž se expertní skupina kriticky vyjádřila k zaměření tématu, kvalifikaci či odbornosti vyučujících," uvedla ve středečním stanovisku.

Státní závěrečné zkoušky, které se konaly za dohledu odborníků z veřejných vysokých škol i ministerstva školství, měly obvyklou kvalitu jen v ústní části. Naopak obhajoby diplomových prací vykazovaly určité nedostatky. Ty souvisely například se špatnou metodologií nebo nepodloženými závěry.

Komise také kritizuje příliš vysoký podíl externistů na vedení nově zadaných diplomových prací. K červenci 2015 bylo zadáno 522 závěrečných prací, z nichž bylo 305 vedeno externisty. "Daná situace neskýtá záruku, že by UJAK byla schopná zajistit kvalitní dostudování stávajících studentů," shrnula komise svůj postoj.

Škola v minulosti opakovaně argumenty komise odmítala. Tvrdila mimo jiné, že jsou na její studenty kladeny vyšší nároky než na studenty veřejných vysokých škol.