V březnu příštího roku skončí ve své funkci exekutor Tomáš Vrána z přerovského úřadu. Největší a nejobávanější exekutor v zemi rezignoval minulý týden. "Mnohým kolegům i celé Exekutorské komoře se uleví," řekla v rozhovoru pro DVTV prezidentka Exekutorské komory Pavla Fučíková.

O to, aby Vrána skončil, stál i ministr spravedlnosti Robert Pelikán. Ten na Vránu dokonce podal kárnou žalobu, kterou se bude zabývat Nejvyšší správní soud. Přerovský úřad letos v březnu znemožnil kontrolorům z ministerstva spravedlnosti vstup do svého informačního systému a zatajoval informace.

Exekutor Vrána končí. Zbavili jste se pomyslné koule u nohy, která vás tížila?

Je pravda, že jeho negativní obraz měl vliv také na negativní vnímání celého exekutorského stavu a samotné Exekutorské komory. Je tedy pochopitelné, že mnozí kolegové uvítali jeho rezignaci, a máme pocit, že se Exekutorské komoře alespoň malinko uleví.

Jak byste okomentovala jeho metody, které byly terčem mnoha kritik?

Doktor Vrána se zaměřil především na provádění tzv. mobilárních exekucí. To znamená exekucí, které se dělaly přímo u jednotlivých dlužníků doma, a zabavování majetku. Z toho plynula největší pochybení, největší potíže a mediální kauzy. Exekutorská komora se sama snažila dohlédnout na postupy doktora Vrány.

Proběhla jedna zásadní hluboká kontrola v loňském roce. Bohužel nám kolega Vrána nepředložil exekuční spisy, abychom mohli kontrolu dokončit. Předseda kontrolní komise, v jehož je to pravomoci, podal kárnou žalobu, na základě které bylo uloženo kolegu Vránovi zaplatit pokutu. Následně na to byla provedena další kontrola v rozsahu zhruba 300 exekučních spisů, což je poměrně hluboká kontrola. Než jsme ji stihli ukončit a vynést nějaké závěry, tak přišla rezignace.

Překračoval přerovský úřad pravidla?

Je pravda, že jeho praktiky byly vnímány na hraně jakési etiky. Některé jeho přístupy nebyly zcela "košer". Nicméně ráda bych byla spravedlivá, protože v posledních letech se na mobilární exekuce zaměřil tak, že napravil své chování. Ještě předtím, než bylo zákonem požadováno nahrávání a audiovizuální záznamy, již sám takovéto záznamy pořizoval. Vždy, když na něj byla podána stížnost, tak těmito záznamy dokládal své postupy.

Jeho lidé se například ve zlínském případě vlámali do domu dlužníka, vyvrtali zámky, aby dům mohli ukázat zájemcům o koupi domu. V tomto případě žádná stížnost podána nebyla, nebo chcete říci, že toto je v souladu s pravidly?

Já znám tyto argumenty pouze z médií. Nebyla jsem a neměla jsem možnost seznámit se s obsahem exekučního spisu. 

Exekuční přešlapy? Kauzy bývají účelové, říká šéfka komory

Exekuční přešlapy? Kauzy bývají účelové, říká šéfka komory