Česká obchodní inspekce (ČOI) zjistila ve druhém čtvrtletí nedostatky v polovině z kontrolovaných bazarů a zastaváren. Jejich provozovatelé například nevyplňují řádně doklady o zakoupení výrobků.

HNDomácí na Twitteru

Domácí rubriku Hospodářských novin  najdete také na Twitteru.

V některých případech prodávající neoprávněně krátili lhůtu pro uplatnění reklamace na zakoupené bazarové výrobky nebo dokonce neposkytli lhůtu žádnou. Porušení předpisů konstatovala inspekce v 55 procentech ze 189 kontrol. ČOI to v pátek uvedla v tiskové zprávě.

Kontrolními nákupy inspekce zjistila, že provozovatelé bazarů a zastaváren nevyplňují řádně doklady o zakoupení výrobků, neinformují spotřebitele náležitě o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění reklamací a neposkytují údaje o tom, kde ji uplatnit.

"Byly zjištěny také případy neoprávněného zkrácení lhůty pro uplatnění reklamace na zakoupené bazarové výrobky na jeden měsíc, 14 dnů, sedm dnů nebo dokonce neposkytli lhůtu žádnou," uvedl mluvčí inspekce Jiří Fröhlich.

Prodávající také v šesti případech předem zřetelně neupozornil spotřebitele na to, že prodává použité či upravované výrobky nebo výrobky s vadou.